Samen foto's bekijken:  medewerkers van Home Instead doen dat graag met hulpbehoevenden.
Samen foto's bekijken: medewerkers van Home Instead doen dat graag met hulpbehoevenden. (Foto: PR)

Gratis hulp voor mantelzorgers

  Nieuwsflits

“Had als mantelzorger maar eerder hulp ingeroepen, denk ik soms”, zegt Lilian Smit, directeur van Home Instead Thuisservice. “Maar hulp of ondersteuning vragen is moeilijk.”

Rijk Huisman

ALPHEN AAN DEN RIJN - Met beroepskrachten ondersteunt Home Instead zowel mantelzorgers als mensen met een vorm van dementie, een chronische aandoening zoals CVA, Parkinson of hartfalen. “Iemand met een beperking wil graag zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daar zetten wij ons volledig voor in. De laatste jaren thuis moeten dan zo prettig mogelijk zijn”, legt Smit uit.

De klantwaardering van 9,2 geeft aan dat de klanten erg tevreden zijn over Home Instead, maar de bekendheid van de organisatie laat in Alphen en omgeving nog te wensen over. “Omdat we geen contract hebben met de gemeente, zullen ambtenaren dan ook niet naar ons verwijzen. Voor huisartsen en dergelijke is het vaak net even te lastig om in voorkomende situaties aan ons te denken. Ik heb met bijna iedereen al gesprekken gevoerd, maar het is moeilijk om de doelgroep te bereiken, terwijl wij juist zo veel te bieden hebben.”

Wie op Home Instead een beroep doet, krijgt alle gelegenheid om tijdens een huisbezoek de aanvraag toe te lichten. “Onze centrale vraag is ‘Wat wilt u graag, waar wordt u blij van?’ Vervolgens maken we een match tussen hulpvrager en ondersteuner.” De medewerkers van de organisatie zijn gespecialiseerd in individuele begeleiding, ondersteuning ‘In en om huis’ en in persoonlijke verzorging. “De grens ligt bij medische handelingen, zoals injecteren of wondbehandeling.”

De organisatie, die is overgewaaid uit de Verenigde Staten, beseft dat het voor klanten heel belangrijk is dat zij weten waar ze aan toe zijn. “De afspraken die we maken komen we ook na, zodat mensen zich serieus voelen genomen. Daarbij komt dat we zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar zijn. We werken in kleine teams en dat biedt de mogelijkheid om wederzijds een band op te bouwen. De teams staan onder leiding van een verpleegkundige, die de intake verzorgt en daarna de regie in handen houdt.”

De kosten van de inzet van Home Instead worden in 99 procent van de aanvragen vergoed. “Mantelzorgondersteuning kan worden vergoed uit de Wet Langdurige Zorg”, licht Smit toe. “Het is ook mogelijk dat iemand een indicatie heeft voor de Zorgverzekering en thuis wordt verzorgd. We helpen en begeleiden dan met de persoonlijke verzorging (douchen, aan- en uitkleden). Onze activiteiten kunnen ook vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). We moeten dan wel een contract hebben met de gemeente en dat is Alphen nog niet het geval. De kosten kunnen ook worden betaald uit een PGB en de aanvrager kan er ook voor kiezen om de kosten voor eigen rekening te nemen.”

"De afspraken die we maken komen we ook na"

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden