Koos van Arkel is de voorzitter van de Adviesraad Samenleving. De presentatie van de raad was vorige week. Foto: YOUDID.nl
Koos van Arkel is de voorzitter van de Adviesraad Samenleving. De presentatie van de raad was vorige week. Foto: YOUDID.nl (Foto: YOUDID.nl)

Adviesraad Samenleving geïnstalleerd

  Nieuwsflits

Alphen heeft een nieuwe adviesraad voor het sociaal domein: de Adviesraad Samenleving. De presentatie van de raad had vorige week plaats in het stadskantoor. “Als nieuwe Adviesraad Samenleving zijn we al druk bezig, ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt”, zegt voorzitter Koos van Arkel. “Ik verwacht er echt veel van.”

Rijk Huisman

ALPHEN AAN DEN RIJN  - In het begin van het jaar zijn de Bewonersadviesraad en Cliëntenadviesraad opgeheven en werden de elf leden van de nieuwe Adviesraad Samenleving benoemd. “Er was heel veel belangstelling voor een plek in deze adviesraad en er waren meer goede kandidaten dan plaatsen”, kijkt Van Arkel (63) terug. “De elf leden houden zich bezig met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet, kortweg het sociaal domein. De vorige adviesraden waren meer gefocust op beleid, maar dat ‘staat’ nu wel.”

De afgelopen maanden was er geen gelegenheid om op de gebruikelijke manier te vergaderen, maar de beschikbare tijd is benut. Er zijn vijf koppels gevormd, die allemaal een van de vijf thema’s voor hun rekening nemen. De thema's staan gelijk aan de verdeling van het sociaal domein. Te weten:

Jeannette de Heij en Gerda van Dijk: Jeugd (w.o. sport en bewegen, preventie en huisvesting);

Stephan Verroen en Marijke van Huizen: Wmo/hulpmiddelen (w.o. vervoer, preventie en huisvesting);

Nabil Noura en Arvind Bainathsah: Armoede / schulden (w.o. mobility mentoring; preventie en huisvesting)

Floris van der Schot en Marian Poutsma: Participatie/inburgering (sport (vrijwilligers)werk preventie, huisvesting en inclusiviteit);

Wies van den Nieuwendijk en Petra Vink: Senioren (w.o. bewegen, preventie en huisvesting).

De leden, zij hebben op persoonlijke titel zitting in de raad, kunnen een beroep doen op belangstellenden die hun kennis en ervaring van het sociaal domein graag met de leden van de adviesraad willen delen. “Dit heet een flexibele schil, waaraan iemand op ieder moment deel kan nemen en ook weer uitstappen. Wij hebben inmiddels een enquête uitgezet onder deze mensen en de resultaten ervan hebben we gebruikt op de avond waarop wethouder Han de Jager formeel de aftrap gaf”, aldus Van Arkel.

De leden van adviesraad staan voor de uitdaging om signalen uit de samenleving op te pakken en deze te verwerken in gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. “Zelf leggen we contacten met bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, maar stellen het ook op prijs wanneer Alphenaren ons weten te vinden. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een website. Het e-mailadres, contact@adviesraad-alphenaandenrijn.nl, werkt al wel.” Gewoon bellen is ook prima: Van Arkel is te bereiken op 06 – 53344824, vice- voorzitter Floris van der Schot op 06-24356331.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden