College stelt voorjaarsnota en jaarstukken vast

  Nieuwsflits

Het college heeft de Voorjaarsnota 2020 en Jaarstukken 2019 vastgesteld. De voorjaarsnota laat een rustig financieel beeld zien. In de Jaarrekening zit een forse incidentele meevaller.

De langere termijn financiële effecten en macro-economische gevolgen van de coronacrisis zijn momenteel nog niet helemaal duidelijk. Ook weten we nog niet exact hoe de compensatie van het Rijk eruitziet wat betreft de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) die de gemeente uitvoert. Maar dat de crisis gevolgen heeft voor de begroting straks en voor de volgende jaren, dat maakt de Voorjaarsnota wel duidelijk.

Daarnaast is er ook sprake van stijgende bouwkosten en kostenstijgingen in het sociaal domein. Vanwege de coronacrisis besloot het college eerder om met de huidige partners die hulp en ondersteuning leveren aan onze inwoners, door te gaan in ieder geval tot 1 juli 2021. Met instellingen voor de opdrachten Ondersteuning en Hulpmiddelen worden pas per 1 januari 2022 contracten gesloten. De contracten Huishoudelijke Hulp worden met een jaar verlengd, dat is tot eind 2021. Op die manier blijft de huidige dienstverlening gewaarborgd. Voor inwoners is het prettig dat hun hulp en ondersteuning in deze onzekere tijden zo min mogelijk verandert

In de voorjaarsnota zijn ook extra kosten voor jeugdhulp verwerkt als gevolg van de wijzigingen van de wet- en regelgeving van het rijk. Deze extra kosten, zoals in de Najaarsnota al opgenomen, worden veroorzaakt door ontwikkelingen die niet of nauwelijks te voorzien en beïnvloedbaar zijn door GO! voor jeugd. De rekening van het gewijzigde rijksbeleid komt hierdoor bij de gemeente te liggen.

Het college voorziet dat de gemeente in de toekomst enkele miljoenen euro’s moet bezuinigen om de begroting sluitend te houden. De raad wordt hierover eind juni geïnformeerd via de Kaderbrief 2021.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden