<p>Wethouder Gerard van As en gemeentelijk projectleider Marja de Loos geven een update over project Snippergroen</p>

Wethouder Gerard van As en gemeentelijk projectleider Marja de Loos geven een update over project Snippergroen

(Foto: Morvenna Goudkade)

Hoe verder met project Snippergroen?

  Nieuwsflits

De gemeente Alphen aan den Rijn lanceert een nieuw project: Snippergroen. Het is voor de hele gemeente, maar gaat van start in Boskoop. Andere delen van de gemeente hebben eerder al snippergroenprojecten gehad. Wat houdt het in en wat gaat er gebeuren? In gesprek met verantwoordelijk wethouder Gerard van As en gemeentelijk projectleider Marja de Loos.

Morvenna Goudkade

ALPHEN/BOSKOOP ,,Boskoop is nog niet aan de beurt geweest”, zegt Marja de Loos. ,,Daarom beginnen we daar. We willen inwoners gelegenheid geven om grond aan te kopen, die zij al in gebruik hebben. Dat gebruik kan om verschillende redenen zijn, maar het gaat erom dat mensen de mogelijkheid krijgen het toe te voegen aan hun perceel.”

Het snippergroenproject is gepresenteerd. Hoe gaat het nu verder? ,,We werken samen met Metafoor Vastgoed, dat veel ervaring heeft met snippergroen. In september beginnen we stapsgewijs met versturen van uitnodigingsbrieven. Het gaat om zo’n 1130 adressen waar gemeentegrond wordt gebruikt, maar nog geen sprake is van een overeenkomst. Daarnaast een aantal adressen met huurovereenkomsten die we willen omzetten naar koop, en adressen op de wachtlijst, In totaal 1400 locaties.” Het blijft niet bij brieven, licht ze toe. ,,We zullen ook informatiebijeenkomsten houden, een inloopspreekuur en een telefonisch spreekuur. We willen niet alles op een hoop gooien, maar maatwerk bieden.” In eerste instantie leek de toon van de gemeente niet zo vriendelijk, er werd gesproken over ‘onrechtmatig gebruik’, maar zo wil Alphen het project niet insteken, verzekert de projectleider. ,,Onrechtmatig gebruik is een juridische term, die duidt op gebruik zonder overeenkomst. Bij het project willen we een vriendelijke en persoonlijke benadering.” Gerard van As wil dat ook, zegt hij. ,,Het gaat erom dat mensen een stukje grond aan hun eigendom kunnen toevoegen en later geen gedoe hebben met kadastrale uitmeting. Het aankopen van de grond betekent een waardevermeerdering van hun perceel.’’ Hij wil de menselijke maat, benadrukt Van As. ,,We dwingen mensen niet om wel of niet te kopen. En we kijken naar de omstandigheden. We willen persoonsgericht en oplossingsgericht zijn. Zo nodig in termijnen betalen, waarom niet? We zitten er voor de burgers en niet voor onszelf.” Volgens Van As en De Loos is geregistreerd eigendom van grond beter dan ongeregistreerd gebruik. ,,Zeker als je je huis wilt verkopen of laten taxeren, voorkom je onduidelijkheid.” De 1400 locaties worden in vier jaar tijd behandeld. Geraamd wordt dat 15.000 m2 verkocht wordt, voor 140 of 125 euro per m2, afhankelijk van de oppervlakte. De opbrengst, minus projectkosten, zal rond 1 miljoen zijn. ,,Dat geld is bestemd voor de gemeentekas, daar kan de gemeente weer andere dingen mee doen. Het is eerlijk naar de inwoners van Boskoop om grond in eigendom te kunnen krijgen. En het is eerlijk naar de rest van de gemeente, waar mensen eerder al hebben aangekocht.”

‘We willen een persoonlijke benadering en maatwerk’

Morvenna Goudkade
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden