<p>The thema 800 jaar Boskoop komt ook naar voren in het Boomkwekerijmuseum.</p>

The thema 800 jaar Boskoop komt ook naar voren in het Boomkwekerijmuseum.

(Foto: boomkwekerijmuseum)

800 jaar Boskoop in het museum

  Nieuwsflits

De missie van het Boomkwekerijmuseum is: ‘Gisteren – Vandaag – Morgen’. In de permanente expositie wordt op een educatieve en aantrekkelijke manier aan de ontwikkeling van de boomkwekerij aandacht geschonken.

Boskoop- Op 4 februari 1222 wordt de naam Buckescope genoemd in een akte, waarin beschreven staat dat graaf Willem I van Holland ‘de Heerlijkheid’/ ‘Het Ambacht’ schenkt aan de Abdij van Rijnsburg. Hij schonk de abdij daartoe 100 ponden zodat ze een schuld aan Gijsbrecht van Amstel en diens familie kon aflossen. In de twaalfde eeuw bestond het gebied uit een moeras met een dikke veenlaag. Vanaf de dertiende eeuw werd bijna overal overgegaan tot de afgraving ervan voor de turfwinning. In de zeventiende eeuw was al zo'n 61.000 ha van het huidige Groene Hart afgegraven. In ‘Buckescope ' werd echter nauwelijks turf gewonnen dankzij een verbod van de Abdis van Rijnsburg. Zij gaf de voorkeur aan blijvende inkomsten van vruchtbomen boven eenmalige inkomsten van de handel in turf. Bovendien bleek de vruchtbare veengrond buitengewoon geschikt voor het kweken van vruchtbomen. Het vermeerderen van de bomen leerden de boeren van de entlieden van de abdij. Een handelsdocument van 10 november 1466 vertelt hoe Jan de Backer aan de Abdij van Rijnsburg "tyen peerenten ende X appelenten” leverde.

Kunst en cultuur

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden