Thomas Koetsier op één van de nieuwe bankjes. "Als de houten bekleding erop zit, is het een heel ander gezicht."
Thomas Koetsier op één van de nieuwe bankjes. "Als de houten bekleding erop zit, is het een heel ander gezicht." (Foto: Morvenna Goudkade)

Opknapbeurt voor Boskoopse centrum

Gebeurt er nog wat met het opknappen van Boskoop? Die vraag komt regelmatig voorbij. Hoe zit het bijvoorbeeld in de dorpskern, waar in 2017 een schouw is gehouden? De schouw leverde een aantal verbeterpunten op, door de gemeente ingedeeld op korte termijn, langere termijn, of voorlopig niet.

BOSKOOP – Een verbeterpunt dat onlangs is gerealiseerd, zijn meer bankjes voor de dorpskern. Die zijn inmiddels geplaatst, al heeft nog niet iedereen ze herkend: ze zijn namelijk nog niet af. Als twee betonnen blokken, zo zien de nieuwe bankjes in de Burgemeester Colijnstraat er nu nog uit. Eén bankje staat op het pleintje bij de halte van de buurtbus, het andere voor het kantoor van de Dorpsraad Boskoop.

Slager Henk Reas reageert verbaasd: "Zijn dat de nieuwe bankjes? Ik dacht dat het stootblokken waren, zodat je de winkelpui niet binnen kan rijden." De bankjes zien er inderdaad niet bepaald uitnodigend uit, maar dat is een kwestie van tijd, zo verzekert schoenwinkelier Thomas Koetsier. "Er komen nog houten panelen op." Koetsier is bestuurslid bij de Vereniging Dorpskern Winkels (DKW), net als horecaondernemer Richard van Loon. "We hebben goed contact met de gemeente Alphen over de opknapbeurt van het centrum," vertelt Van Loon. "In maart, bij onze algemene ledenvergadering, hebben we weer gezamenlijk overleg. Daar is dan ook wethouder Gert-Jan Schotanus bij aanwezig." De centrumbankjes werden vorig jaar toegezegd door de wethouder, tijdens de braderie. Het heeft even geduurd voordat ze uiteindelijk zijn geplaatst. Volgens Schotanus is dat in gezamenlijk overlegd gebeurd. "Sinds de braderie hebben we zes keer gesprekken gehad over het centrum. De winkeliers zijn zelf in overleg gegaan waar de bankjes moesten komen. Toen de plekken waren vastgesteld, is op verzoek van DKW de plaatsing vastgesteld voor januari." De bankjes waren één van de onderwerpen tijdens een schouw in juli 2017, met wethouder Gerard van As. De gemeente Alphen laat weten dat toen een schouwlijst is opgesteld. Als 'lange termijn project' wordt genoemd: het ontwikkelen van een waterfront langs de Gouwe bij de hefbrug. Daarbij het autoluw maken van de Barendstraat ten behoeve van terrassen en dag-horeca. Vanwege bezwaren van omwonenden wordt dit vertraagd. Korte termijn acties zijn eenvoudiger, zo vermeldt de lijst dat de wens om elke maandagochtend het centrum van Boskoop schoon te laten vegen is gerealiseerd. Ook een aantal andere acties is uitgevoerd, zoals diverse bomen snoeien, een vermolmde bank bij de Gouwekade vervangen, graffiti verwijderen en gaten in bestrating herstellen. Het centrumplan Zuid staat op de lijst 'vooralsnog geen actie'. Dit is mede afhankelijk van een regionale economische visie.

Intussen is Thomas Koetsier best bereid om op een van de nieuwe bankjes te poseren. "Als de houten bekleding er eenmaal op zit, is het een heel ander gezicht."

Door Morvenna Goudkade

Meer berichten