Alzheimer Café 18 februari a.s.

In Wooncentrum Westerhove, Anna van Burenlaan 147  te Alphen aan den Rijn wordt dinsdagavond 18 februari a.s. het Alzheimer Café gehouden. 

Het thema van de avond is:  "Zo lang mogelijk zelfredzaam blijven.

De spreker van deze avond is een Ergotherapeut, Gabrielle Hageraats, een deskundige op het gebeid van het veilig uitvoeren van basale dagelijkse activiteiten.   

Zorgen voor iemand met dementie betekent het maken van lastige afwegingen rond vrijheid en veiligheid. 

Hoe kunnen mensen met dementie zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en zelfbeschikking behouden? Hoe zorg je voor een veilige woonomgeving en verminderen we het risico op letsel en valgevaar?                                  

De ergotherapeut kijkt samen met de dementerende en de mantelzorger naar oplossingen in de eigen leefomgeving. Tevens zal er extra aandacht besteed worden aan hulpmiddelen. 

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de deskundige.

Het Alzheimer Café wordt geleid door mevr. Netty Dronkert, Case manager dementie. 

De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. 

Het  programma start om 19.30 uur  en eindigt uiterlijk 21.15 uur. 

Aanmelden is niet nodig.

Live muziek

Meer berichten