Foto: Hans van Oosterhoudt

Ingezonden brief : Beter bereikbaar Gouwe

Reactie op de scenario's besproken in de werkbijeenkomsten. Het betreft een gebied begrensd door de rijkswegen N11, A12 en A4. Dit is een essentieel onderdeel van het Groene Hart.

REGIO - In dit gebied zijn knelpunten waarvoor in de werkbijeenkomsten voor de verkeersproblematiek een aantal scenario's gepresenteerd en besproken zijn.

Deze scenario's betroffen met name de aanleg van nieuwe wegen of alternatieven voor bestaande wegen in plaats van minder wegen. De problematiek heeft vooral betrekking op de doorgaande oost - west en noord - zuid verbindingen in dit gebied.


Het viel op dat bij het zoeken naar knelpunten en oplossingen op geen enkele wijze rekening is gehouden met toekomstig nationaal en internationaal beleid op het gebied van klimaatverandering en luchtverontreiniging. Denk aan CO2, stikstof, fijnstof , lawaai en natuur.
Meer asfalt en minder natuur gaat regelrecht in tegen nieuwe regelgeving op deze gebieden en beïnvloedt de leefbaarheid niet positief. Zelfs compenserende maatregelen zijn niet aan de orde gekomen Met andere woorden; geen oplossingen zoeken met meer asfalt en minder natuur, maar oplossingen met minder verkeersbewegingen.


Daarom hierbij enkele voorstellen.
Geen doorgaande wegen die sluipverkeer aantrekken, maar insteekwegen van en naar de rijkswegen. Bevorderen collectief vervoer naar distributie centra die gelegen zijn nabij de rijkswegen.

Rijverbod voor vrachtwagens over de brug in Boskoop.

Bevorderen rail- en fietsverkeer en vervoer over water.

Eventueel de aanleg van nieuwe spoorstations alleen voor goederenvervoer.

Uitbreiding van natuur en recreatie. Houdt het Groene Hart groen.

Marijke Kottenhagen, Alphen aan den Rijn

Wim van Breemen, Boskoop

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden