Foto:

Rollatorproof

Ria de Groot, voorzitter Dorpsraad

Laat ik mijn eerste column van dit nieuwe jaar beginnen met u allen een voorspoedig en gezond 2020 toe te wensen. Op dat laatste onderdeel van deze wens wil ik nog wel even de nadruk leggen. Immers, gezondheid is het grootste goed dat een mens maar kan hebben. Of je nu jong bent of behoort tot de seniorengeneratie. 'Als je gezond bent, dan kun je de wereld aan' was een standaard onderdeel van de zegenwens van mijn moeder, zo aan het begin van een nieuw jaar.

Inderdaad, gezondheid is je grootste goed. Een goed werkend bewegingsapparaat, een lenig lijf, goed kunnen zien en horen. Het zijn de basiselementen voor en van een goede gezondheid. Zolang je lenig op de fiets kunt stappen, niet gehinderd door enig lichamelijk ongemak, kunt genieten van een flinke wandeling, dan is alles tip-top in orde. Dan stap je letterlijk vol energie het nieuwe jaar in. Maar o wee als dat niet mogelijk is en je voor het voortbewegen afhankelijk bent van bijvoorbeeld een rollator. Dan kan dat problemen opleveren. Tenzij je woonachtig bent in Koudekerk. Want binnen de gemeente Alphen aan den Rijn is dat dorp nu officieel 'rollatorproof' bevonden. Meer dan tachtig voorheen onveilige knelpunten zijn aangepast. 'Alle trottoirs en pleinen volledig obstakelvrij' is de doelstelling voor 2022!

Het college van B&W vindt Koudekerk voorlopig wel genoeg. Het zou volgens burgemeester en wethouders te ver gaan om álle dorpen en wijken geheel rollatorproof te maken. Dit ondanks een dringend advies van de lokale Cliëntenadviesraad. Die stelde in oktober in een brief aan het college dat ook in andere dorpen én in wat men noemt 'Alphen-stad' minstens zo veel van dergelijke onveilige knelpunten aanwezig zijn. Waarom is er dan voor gekozen om alleen de kern Koudekerk rollatorproof te maken? De overige bewoners van de gemeente hebben even zo veel recht op een goed toegankelijke openbare ruimte, zo stelt de Alphense Cliëntenadviesraad.

Ik kan deze stelling alleen maar onderschrijven en zal daarin niet alleen staan. Het is overigens vreemd te moeten constateren dat deze raad, opgericht in 2015 op verzoek van de gemeente, per 1 januari van dit jaar niet meer actief zal zijn - althans in de huidige opzet. De gemeente Alphen aan den Rijn start per die datum met de nieuwe 'Adviesraad Samenleving'. Deze raad vervangt de Cliëntenadviesraad en een Inwonersadviesraad. Nieuwe bezems, nieuwe wetten, nieuwe regels, nieuwe conclusies. Ik snap er niets meer van.

Daarbij: Boskoop is verre van rollatorproof te noemen. Wéér een item op de lijst 'belangrijke zaken', waarop de Dorpsraad het komende jaar haar pijlen zal richten. Op deze lijst blijven het verkeersprobleem en het centrum als prioriteiten staan. Het zou mooi meegenomen zijn als ook heel Boskoop zich binnenkort rollatorproof mag noemen. Eerst ons maar eens focussen op een (veilig) 'verkeersproof' dorp. Het dossier 'Verkeer' in Boskoop zal de knappe bestuurderskoppen in Alphen komend jaar zeker nog genoeg gaan bezighouden. Ik wens hun in dat opzicht veel wijsheid toe.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden