Het respijthuis komt in het pand aan de Prins Hendrikstraat 113 – 115
Het respijthuis komt in het pand aan de Prins Hendrikstraat 113 – 115 (Foto: )

Het respijthuis biedt een veilige haven

Rijk Huisman

Voor mensen met problemen

"In Alphen komt het eerste Respijthuis van de regio Holland Rijnland", vertelt coördinator Marcel van der Wal van stichting Lumen. "In het pand aan de Prins Hendrikstraat 113 – 115 zijn voorlopig drie plekken voor mensen met psychische problemen, als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis of toenemende stress, tijdelijk niet thuis kunnen zijn. Wij bieden hen een veilig haven."

ALPHEN A/D RIJN- Marcel geeft een aantal voorbeelden van situaties waardoor toekomstige cliënten in het Respijthuis op adem willen komen. "Denk bijvoorbeeld aan iemand die een dierbare heeft verloren of in een ernstig conflict terecht is gekomen. Door omstandigheden is de mantelzorger niet beschikbaar of thuis hangt een gespannen sfeer. Er kunnen bijvoorbeeld psychische of psychiatrische problemen spelen waardoor het thuis even niet meer gaat."

Het gaat om mensen die zich bewust zijn van hun problemen en weten wat er nodig is om aan herstel te werken. "Zij melden zichzelf aan, een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of een indicatie is niet nodig. In het Respijthuis worden zij begeleid door ervaringsdeskundigen die hiervoor zijn opgeleid." Zij hebben antwoord op vragen als 'Hoe krijg ik er grip op om weer in mijn normale doen te komen? In de periode in het Respijthuis, maximaal twee weken, gaat het gewone leven gewoon door. "Mensen gaan gewoon naar hun werk, dagbesteding of nemen deel aan andere activiteiten."

In het voorjaar van 2020 gaat het huis open en voor die tijd is er uitvoerig contact geweest met de mensen in de omgeving. "Wij willen goede buren zijn en hen dus ook ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens een open dag." In een eerdere fase heeft de coördinator al uitgelegd dat het Respijthuis geen opvang biedt aan verslaafden, geen crisisopvang biedt en ook geen opvang is voor daklozen. Desondanks is bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend tegen de komst van het Respijthuis. "Ik bevorder straks graag de ontmoeting tussen de buurt en bewoners van het Respijthuis. We willen goed buren zijn. Het bezwaarschrift is afgewezen en het college heeft dit overgenomen." Marcel denkt er liever niet aan wat er gebeurt als het Respijthuis, dat op termijn wil groeien naar vijf tijdelijke woonplekken, niet door zou gaan.
Wethouder Han de Jager ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. "Het betreft weliswaar een kleine groep mensen, maar wel een kwetsbare groep die aandacht verdient. Wij willen hen zelf kunnen helpen. Het respijthuis wordt gefinancierd door de gemeente via investeringsfonds maatschappelijke zorg. Als overheid willen we erbij zijn als het moet en loslaten waar het kan." Dat de zoektocht naar een geschikte locatie 'gruwelijk lang' heeft geduurd, heeft ook te maken met de eisen die eraan werden gesteld. "We zochten een plek in het centrum met voorzieningen, zoals winkels, dichtbij. Ik ben er trots op en blij dat het Respijthuis er komt."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden