Heel soms is het wachten voor de hefbrug geen straf! Zeker niet met zo’n prachtige kleurrijke lucht op de achtergrond. Foto gemaakt 27/9 begin van de avond  Ad Spruijt
Heel soms is het wachten voor de hefbrug geen straf! Zeker niet met zo’n prachtige kleurrijke lucht op de achtergrond. Foto gemaakt 27/9 begin van de avond Ad Spruijt (Foto: Ad Spruijt)

Schadeclaim

In de wetenschap dat heel veel inwoners en bedrijven last hebben gehad van de gesloten hefbrug heeft het hefbrug comité het initiatief genomen de schadeclaim website op te richten. Helaas is het aantal indieners ver onder de maat gebleven en zijn we daarin behoorlijk teleurgesteld. Dank dat u allen wel de moeite heeft genomen.

Wat is het vervolg; Peter Bontekoe heeft een afspraak geprobeerd te maken met gedeputeerde Vermeulen maar hij heeft tot nu toe niet gereageerd. Die afspraak gaat er wel degelijk komen en dan worden alle klachten die u heeft ingediend aan hem overhandigd. Vervolgens willen we het gesprek met hem aangaan of het mogelijk is een coulancevergoeding te betalen aan de indieners. Een gerechtelijke procedure hoort nog steeds tot de mogelijkheden omdat onze advocaat heeft gezegd dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van verwijtbaar handelen van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor hebben we eigenlijk nog minstens 150 indieners nodig en we zitten nu pas aan de ruim 80. Dat is te weinig voor een claim. Een gerechtelijke procedure kost jaren en kost veel energie.

Ons doel is een oplossing voor de hefbrug problematiek. Al uw mails zorgen wel degelijk voor behoorlijk veel druk richting de provincie.

We hebben becijferd dat er per dag met gesloten brug minsten 400.000 km wordt omgereden. De periode van 6 weken dat de brug heeft dicht gezeten heeft dus minsten 16 miljoen extra kilometers opgeleverd. Vrachtauto's rijden gemiddeld 1:3. Een voorzichtige berekening over het aantal liters diesel en benzine levert al gauw een totaal van 1 miljoen liter op. Het zijn enorme aantallen en dan hebben we het nog niet over al die extra uren dat we onderweg zijn geweest. We zijn lekker duurzaam bezig met zijn allen!

Feit is wel dat heel wat mensen dit flink in hun portemonnee voelen. Winkeliers missen omzet etc.

De brug is nu weer open maar onze website blijft ook gewoon open. Wordt vervolgd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden