Sandra Breedijk (links) bereidt zich met clientondersteuner Ciska Klomp voor op het gesprek.
Sandra Breedijk (links) bereidt zich met clientondersteuner Ciska Klomp voor op het gesprek. (Foto: Joost Mooij)

De onafhankelijke cliëntondersteuner

Vraagbaak en luisterend oor

Rijk Huisman

"Ik kan het iedereen aanbevelen om een beroep te doen op een onafhankelijke cliënt ondersteuner", zegt Sandra Breedijk nadat zij als moeder een lastig gesprek met een organisatie achter de rug heeft.        
"De cliënt ondersteuner heeft kennis van zaken, biedt een luisterend oor en je hebt ook een vraagbaak."

ALPHEN AAN DEN RIJN - De cliënt ondersteuner is beschikbaar om inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn te ondersteunen bij een gesprek op het Serviceplein, Participe, het Centrum voor Jeugd en Gezin, GO! voor jeugd, Tom in de Buurt, het UWV, een woningcorporatie of bij een indicatiegesprek voor langdurige zorg (Wlz) bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.
Bij de bevestiging van de afspraak wijst de organisatie op de mogelijkheid om een onafhankelijk cliënt ondersteuner in te schakelen.

Voor- en nazorg

Ciska licht toe wat iemand van een cliëntondersteuner mag verwachten: "Het gesprek voorbereiden, erbij aanwezig zijn en het gesprek nabespreken. In veel situaties ook bezwaar maken tegen de uitslag van het gesprek. Kortweg naast de cliënt staan."
Uit ervaring weet Sandra Breedijk hoe belangrijk het is dat je een gesprek niet alleen doet. "Van zo'n gesprek hangt toch veel af. Dat zorgt voor de nodige spanning en dan spelen emoties bij mij een rol. Bij de ondersteuner is dat niet het geval en die heeft een helicopterview."

Gedegen voorbereiden

Bij de voorbereiding hoort ook dat de client alvast went aan vaktermen als een 'voorliggende voorziening' en 'draaglast'. Wanneer een beroep wordt gedaan op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding zijn de standaardvragen 'Wat kunt u zelf. Wat kan een mantelzorger of vrijwilliger voor u betekenen?' "Als je dat weet kun je verrassingen tijdens het gesprek voorkomen. Je moet je ook beslist niet beter voordoen dan je bent" waarschuwt Ciska.

Andere regels

Als het bijvoorbeeld gaat om aanvragen vanuit de Wmo heeft iedere gemeente haar eigen regels. "Onze cliëntondersteuners zijn op de hoogte met de gemeentelijke verordeningen. Als er vragen komen waar ik zelf geen antwoord op weet, dan kan ik terecht bij mijn collega's. MEE heeft ook een jurist in dienst en die communiceert snel", benoemt Ciska een aantal voordelen van haar organisatie.

Onbekend

Zij realiseert zich dat iemand pas op MEE een beroep doet wanneer zich een bijzondere situatie voordoet. "Lang niet iedereen weet dat wij een landelijke organisatie zijn die niet alleen cliëntondertsteuning biedt, maar er ook is voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Chronisch zieken, mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of mensen met autisme kunnen een beroep op ons doen voor advies of ondersteuning.
Wij verwijzen dan door op basis van de sociale kaart."

Je bent niet alleen

Sandra komt nog even terug op het moeilijke gesprek dat zij achter de rug heeft. "Ik heb het meegemaakt dat aan de andere kant van de tafel acht mensen zaten en dat voelt bedreigend. Met een ondersteuner erbij hoef je het gesprek niet alleen te doen!"

Gratis hulp

"Aan de ondersteuning zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden", vertelt Ciska Klomp. Bij de organisatie MEE is zij beroepsmatig cliëntondersteuner en zij verdeelt ook de aanvragen over vrijwillige ondersteuners.
"Wie een aanvraag wil doen kan bellen naar het servicepunt van MEE (088 – 775 20 00) of een mail sturen naar info@meezhn.nl."

Sinds een aantal maanden gaan de aanvragen niet meer via het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn, maar rechtstreeks naar MEE.
"Door deze werkwijze is het duidelijker dat een cliëntondersteuner onafhankelijk is van de gemeente."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden