Foto: Helga Boudestein

Politie-flexplek

Ria de Groot, voorzitter Dorpsraad

Vanaf de fusie met Alphen ontbeert het Boskoop aan een bemande politiepost in het centrum. Voor een gemeenschap met 16.000 inwoners is dat een groot gemis. Tijd om eens navraag te doen bij de Alphense politiechef, John Nieumeijer, nu er officieel is begonnen met de renovatiewerkzaamheden van ons voormalig gemeentehuis. Daar zou een politiepost op zijn plaats zijn. Om die reden was Nieumeijer afgelopen donderdag samen met een van de wijkagenten op bezoek in het kantoor van de Dorpsraad. Zou hij positief antwoord kunnen geven op de dringende vraag: "Komt er een bemande politiepost in het gerenoveerde voormalig gemeentehuis van Boskoop?"

Niet alleen een dringende vraag, vind ik, maar een dringende nóódzaak voor het op een na grootste dorp van de gemeente! Ooit beschikte Boskoop over een eigen politiebureau, een 'basisstation' voor de dienders. Het gaf een sterk gevoel van veiligheid te weten dat met zich daar kon vervoegen, voor hulp, advies en het doen van aangiften.

Maar dat was vroeger - en vroeger is niet meer. Andere inzichten en, vooral ook, bezuinigingen leidden tot nieuwe werkwijzen en maatregelen. Centralisatie was het nieuwe denken. Dat was efficiënter. In het gemeentehuis werd daartoe een bemande politiepost ingericht. Vanuit ons centrum behielden we zo toch een zichtbaar 'blauw' op straat. Toen was er de fusie en Boskoop 'verloor' haar politiepost. Alphen werd de nieuwe 'werkplek' en het blauw op straat werd geel/zwart, voor zover nog gezien.

De Dorpsraad blijft de afwezigheid van een vaste politiepost in het centrum in hoge mate betreuren. Maar er zijn nu andere tijden, andere werkwijzen, andere omschrijvingen. "Wendbare veiligheid," noemt Nieumeijer de huidige denk- en werkwijze van de politie. Je kunt er vele verschillende woorden aan wijden. Toch blijkt het voor Boskoop zijn vruchten af te werpen, aldus de politiechef, want het gaat de goede kant op met Boskoop, qua veiligheid. De cijfers zouden dat bewijzen.

Fysieke aanwezigheid moet het afleggen tegen de digitale communicatiewereld waarin we momenteel leven. Helaas betekent dat voor veel ouderen, die daarmee nu eenmaal niet zo bekend zijn, dat ze letterlijk niet weten hoe ze in contact kunnen komen met de politie bij onraad en calamiteiten. Juist voor die groep is werkelijke zichtbaarheid van politie van groot belang. Dagelijks vernemen we in het nieuws hoe kwetsbaar deze groep is. Voor de oudere Boskopers is het uiterst belangrijk dat men weet hóe en wáár de politie te bereiken is. Om ook voor die groep mensen de wendbare veiligheid om te zetten in reële veiligheid. 'De politie moet meer zichtbaar zijn' is de boodschap vanuit die groep. Daar ligt zeker een taak voor de politie. Maar, die kan het niet alleen. Samenwerking met gemeente en inzet van burgers is hierbij nodig.

Blijft de vraag over een vaste én bemande politiepost in het Gemeenschapshuis in Boskoop. Ik kan u melden dat die er niet gaat komen zoals wij die voor ogen hebben. Wel is er de toezegging van Nieumeijer: "We willen en gaan zeker deel uitmaken van het Gemeenschapshuis." Een politie-flexplek in het gemeenschapshuis! Eerst maar eens zien hoe en of die belofte wordt ingelost. U hoort nader van ons!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden