Ichthuschool is gezond!

 De Ichthusschool in Boskoop heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Ichthusschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het team van de Ichthusschool is trots op dit behaalde resultaat!


Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Ichthusschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de Ichthusschool aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Om te kunnen leren, talenten te ontwikkelen en op te groeien tot gezonde volwassenen is het van belang dat leerlingen zich prettig voelen op school. Het is belangrijk dat ze ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daardoor verantwoordelijkheid te nemen. Op de Ichthusschool is hier volop de aandacht op gericht en voelen de leerlingen zich verbonden met de school! 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: Het welbevinden van zowel de leerlingen als het team staan op de Ichthusschool centraal. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling door de inzet van de kanjertraining en is er extra ondersteuning wanneer dat nodig is. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Meer berichten