Leden van de samenwerkende partijen
Leden van de samenwerkende partijen

150.000 euro extra voor kinderboerderijen

CDA, RijnGouweLokaal, GroenLinks en PvdA hebben de afgelopen raadsvergadering een amendement ingediend om naast het voorgestelde structurele subsidiebedrag van 20.000 euro een extra tijdelijke bijdrage van € 150.000 voor de Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) beschikbaar te stellen.

De samenwerkende partijen uit zowel partijen uit de coalitie als uit de oppositie zijn van mening dat op deze manier alle drie de kinderboerderijen inclusief de kinderboerderij in Boskoop voorlopig een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. Doel is dat hiermee de samenwerking met de gemeente, organisaties en het bedrijfsleven gaat leiden tot een beter dierenwelzijnsbeleid, verduurzaming van de bedrijfsvoering en een versterking van de educatieve functie van alle drie de kinderboerderijen. Dit als onderdeel van de door de raad vastgestelde toekomstvisie van de Kinderboerderijen.

Wij wensen de SAK veel succes toe de komende jaren.

CDA, RijnGouweLokaal, GroenLinks en PvdA zijn blij dat zowel SP, Beter Alphen, CU, SGP, WKB, VVD en Nieuw Elan dit amendement hebben ondersteund of mede hebben ingediend.

Meer berichten