Initiatieven stuitten op een tekort aan verbindende samenwerking tussen overheid en burgers.
Initiatieven stuitten op een tekort aan verbindende samenwerking tussen overheid en burgers. (Foto: )

Het drama: de Hefbrug in Boskoop staat op instorten

Deze week werden we opgeschrikt door een drama: de Hefbrug in Boskoop staat op instorten en wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Achteraf blijkt dat de hefbrug al langere tijd niet voldeed aan de veiligheidseisen.

Boskoop - Een aantal verenigingen heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de echte infrastructurele knelpunten in het Westelijk Groene Hart tussen Oude Rijn, Gouwe, A12 en A4 aan te pakken zonder blijvende schade aan landschap en leefmilieu, maar stuitte tot nu toe op een zorgwekkend tekort aan verbindend samenwerken tussen overheid en burgers. Iedereen wil met een goede infrastructuur de leefbaarheid en veiligheid in Boskoop en Hazerswoude-Dorp verhogen, maar de samenwerking tussen de overheidsorganen loopt te traag. De actualiteit haalt alle plannenmakerij in. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van alle bijeenkomsten van de afgelopen jaren?

Verbinden leidt sneller tot betere verbindingen

Kom praten, gedeputeerde Vermeulen. Ga het gesprek aan met de verenigde burgers die het gebied goed kennen en over de kennis en ervaring beschikken om praktisch en snel te realiseren oplossingen voor de echte knelpunten in dit gebied aan te reiken, zonder de enorme schade die uw plannen aanrichten. Oplossingen die met de cijfers én het computermodel waarmee uw ambtenaren en adviseurs werken(!) hebben uitgerekend dat de knelpunten die er al jaren zijn, veel effectiever en sneller kunnen worden gerealiseerd:

Een snelle aanleg van de 'Bodegraven-boog', die A12 en N11 in westelijke richting verbindt, ontlast de N207 langs de Gouwe en zorgt er meteen voor dat verkeer vanaf de A20 uit Oostelijk Rotterdam om Alphen aan den Rijn heen kan.

Vijfhonderd meter(!) asfalt door een braakliggend stuk grond ontsluit het grootste industrieterrein, Coenecoop, en de grootste woonwijk in aanleg ,Triangel, in Waddinxveen vanaf de al aanwezige Zuidelijke Rondweg naar de A12 en A20.

Een aquaduct ten noorden van Boskoop verbindt niet alleen de twee helften van het hart van de sierteelt in Greenport Boskoop, maar kan met een slimme verbinding ook > 60 procent van al het vracht- en personenverkeer dat over de hefbrug rijdt afvoeren.

En die bijna instortende brug? Verwijder het bewegend deel. Laat de genie (defensie) of een staalconstructeur een noodbrug leggen die bij uitzondering een weekend weggeschoven kan worden. En laat Heineken de biercontainers per vrachtwagen naar Europoort vervoeren.

Door: Anton Rijkaart

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden