Boomtelers en Rijnland slaan handen ineen

In de Spoelwijkse polder te Boskoop hebben perceeleigenaren en het hoogheemraadschap van Rijnland de handen ineen geslagen om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. De percelen in Spoelwijk (onderdeel van de Gouwepolder) zijn in de afgelopen decennia meerdere keren getroffen door hevige regenval. Het meest recent is de wateroverlast van 5 september 2018, toen kwekerijen blank kwamen te staan.

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het op orde brengen en klimaatbestendig maken van het watersysteem in de Gouwepolder binnen het "Watergebiedsplan Greenport Boskoop". Vanwege het samenspel van factoren die druk uitoefenen op het watersysteem in de Gouwepolder, is het belangrijk dat perceeleigenaren en Rijnland samenwerken in het verminderen van wateroverlast.

Na de wateroverlast in 2018 hebben perceeleigenaren in Spoelwijk de werkgroep "Onze polder droog" opgericht. Op twee locaties kwamen perceeleigenaren zelf met kortetermijnoplossingen om de kans op toekomstige wateroverlast te beperken. Op een derde locatie heeft Rijnland op verzoek van de perceeleigenaren een tijdelijke oplossing uitgevoerd en gefinancierd.

Langs de Spoelwijkerlaan is een tijdelijk verhoging aangebracht om het lagergelegen Spoelwijk te beschermen tegen peilstijgingen in de rest van de Gouwepolder. Op lange termijn wil Rijnland deze zogenaamde "peilvakscheiding" verplaatsen en robuuster opbouwen.

Achtergrond

Het watersysteem in de Gouwepolder bestaat uit een groot hoofdpeilvak en vier peilvakken met een eigen waterpeil (Spoelwijk, Koetsveld, Randenburg-Gouwedreef en Berkenbroek). Dit waterpeil is afgestemd op de functie van het land voor boom- en sierteelt. Op 5 september 2018 is in acht uur tijd meer dan 170mm neerslag gevallen in het noordelijke deel van de Gouwepolder. Omdat deze hoeveelheid regenval niet was voorspeld kon Rijnland hier niet op anticiperen. Spoelwijk ligt lager dan het hoofdpeilvak en de bestaande peilvakscheiding bleek op sommige gedeelten te laag, waardoor het hoofdpeilvak kon "overlopen" op de percelen in Spoelwijk.

Meer berichten