Mantelzorgcursus

Vanaf 24 september 2019 organiseren Wijdezorg, De Driemaster en Buurtzorg weer de cursus 'De kunst van het zorgen en loslaten' voor mantelzorgers.

Kaag en Braassem - In samenwerking met de wijkverpleegkundigen en de mantelzorgconsulent van Kaag en Braassem wordt er een cursus aangeboden voor mantelzorgers. Tijdens de cursus zullen onder andere praktische tips gegeven worden voor de zorg waar een mantelzorger mee te maken kan krijgen. Er zullen ook handvatten aangereikt worden om de balans te behouden tussen eigen draagkracht en draaglast in de ondersteuning van uw naasten. De onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus zijn, algemene dagelijkse levensverrichtingen, de kunst van het zorgen en loslaten, rouwverwerking, tiltechnieken en complicaties van bedrust.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 en 19 november 2019. De cursus is van 19.30 uur tot 21.30 uur bij Wijdezorg, locatie Jacobus in Oude Wetering. Kosten voor de gehele cursus zijn € 15,-.

Wilt u zich aanmelden voor de cursus "De kunst van het zorgen en loslaten"? Dan kunt u zicht aanmelden bij Renée Jannes 06-13984736, Riet Spaargaren 06-23369155 of Thécla Ammerlaan via t.ammerlaan@participe.nu.

Meer berichten