Foto: Picasa

Goed weidevogelseizoen in het agrarisch collectief Rijn & Gouwe Wiericke

Regio - "Het weidevogelseizoen begint wisselend, maar ook veelbelovend. Hier en daar nog wat meer aanvullen met kuikenveld en plas dras en dan kan je mooie resultaten verwachten," zei Arjan van Duijvenboden van adviesbureau D.Natuur. Hij analyseert de gegevens van weidevogelmonitoring aan de hand van de gedragingen van de vogels voor het agrarisch collectief Rijn & Gouwe Wiericke.

Dit collectief heeft het advies van Arjan ter harte genomen en de gebiedsoördinatoren hebben veel werk verzet om alles qua beheer zo in te richten zodat de weidevogelpullen succesvol groot konden worden. Er is meer zwaar beheer gerealiseerd b.v. plasdras en kuikenveld. In het voorjaar waren er al positieve signalen; weidevogels konden op plas dras percelen rustig opvetten en vervolgens naar hun broedgebieden trekken. Via een camera van Nestkastlive was een plasdraslocatie te zien, die in de avond volstond met grutto's en tureluurs. Veel plasdraslocaties zijn daarom zelfs na de afgesproken einddatum nog in stand gehouden.

Net zo belangrijk waren de plas dras locaties die vanaf 1 mei opgestart werden. Ook hier was volop bezoek van de weidevogels. Anton de Wit uit Reeuwijk heeft de plasdraspomp zelfs i.p.v. drie weken, zes weken laten lopen. Tot aan eind juni waren er nog alarmerende vogels te zien langs de kerkweg in Reeuwijk.

Ook boeren en vrijwilligers enthousiast

Vooral de grutto en tureluurs worden meer gesignaleerd. Er kan gesteld worden dat in de omgeving waar de weidevogels in het voorjaar zaten, ze daar ook zijn gaan broeden. Wel opvallend is dat de weidevogels nog meer gaan clusteren. Hierdoor bleven ook een aantal gebieden binnen het collectief "leeg" . De hotspots (kansrijke locaties) van de weidevogels verdienen daardoor nog meer aandacht wat betreft de inrichting. Het gespreide broedseizoen heeft wel gevolgen voor de boeren. ,,Alle boeren in de omgeving van hotspots zijn gevraagd om het maaien van bepaalde percelen uit te stellen zodat de vogels de kans krijgen daar te broeden en hun jongen groot te brengen. Er was niemand die daar moeilijk over deed," zegt Fien Verbij, coördinator in het werkgebied Weide & waterpracht. Het viel de vier coördinatoren van het collectief op dat ook de boeren enthousiast zijn over de weidevogels. De boeren krijgen een compensatie voor de extra arbeid en voor de inkomstenderving door het missen van grasopbrengst, uiteindelijk gaat het om de instandhouding of de verbetering van de weidevogelpopulaties. Hopelijk zet deze positieve trend zich voortzet. Daar doen het collectief en haar vrijwilligers hun best voor.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden