Kunnen de vrachtwagens hier straks nog wel komen? Albert de Vries, Wil de Jong en Peter Kolster (v.l.n.r.) maken zich grote zorgen.
Kunnen de vrachtwagens hier straks nog wel komen? Albert de Vries, Wil de Jong en Peter Kolster (v.l.n.r.) maken zich grote zorgen. (Foto: Morvenna Goudkade)

'Doodsteek voor economie van Boskoop'

Morvenna Goudkade

Bedrijfsleven luidt de noodklok

Het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) houdt de gemoederen flink bezig. De provincie Zuid-Holland lanceerde onlangs voorstellen om de bereikbaarheid van de Gouwe-regio te verbeteren, maar stuit op zeer veel weerstand. Inmiddels laat ook het bedrijfsleven van zich horen.

BOSKOOP - Ondernemers in Boskoop Oost hebben zich verenigd in een belangengroep, die mogelijk uitgebreid gaat worden naar heel Boskoop. "Het gaat niet alleen om de bedrijven in Oost, maar ook in West," zegt kweker Peter Kolster, van Kolster BV. "Bedrijven moeten elkaar kunnen bereiken en dat wordt met de plannen van de provincie een drama." Medestanders Wil de Jong van De Jong Plant BV en Albert de Vries van Boot & Dart Boomkwekerijen BV zijn ook verontrust. De provincie heeft een aantal opties gepresenteerd om de verkeersproblematiek in het Gouwegebied op te lossen, maar volgens de ondernemers zijn die rampzalig.

Een van de plannen houdt in om de N207 tussen de rotonde Halve Raak en de rotonde Gouwedreef verkeersluw te maken. Vrachtverkeer wordt dan niet meer toegelaten en gaat niet meer bij de hefbrug van Boskoop de Gouwe over. Het verkeer gaat gebruik maken van een andere route, waarbij de oostelijke rondweg een provinciale weg wordt, een nieuwe weg wordt aangelegd of bestaande wegen worden aangepast. Al deze opties stuiten op veel weerstand, maar wat de ondernemers betreft leidt het afsluiten van de N207 sowieso tot een economisch drama. De Jong ziet de bui al hangen. "Als er een vrachtwagenloze zone komt, hoe moeten wij dan in vredesnaam de planten afleveren? En hoe moeten de vrachtwagens ons bereiken?" Volgens de provincie via Hazerswoude en de N11 of via Gouda en de Coenecoopbrug. Waanzin, vinden de kwekers. "In Boskoop moeten we hoe dan ook van de ene kant naar de andere kant," zegt Kolster. "Op die manier gaat het heel veel tijd en heel veel geld kosten. Ik hoor nu al van klanten dat ze Boskoop liever mijden, vanwege de verkeerssituatie." De Vries stelt dat de maatregelen dermate kostenverhogend zullen uitpakken, dat de kwekers niet meer concurrerend kunnen werken. Kolster beaamt dat: "Deze plannen zijn de doodsteek voor de economie."

Dat er iets moet gebeuren, daar zijn ze het mee eens. "Zoals het nu is met de hefbrug en de Zijde en het Reijerskoop, dat is hopeloos," vindt De Jong. Terugblikkend: "Het Reijerskoop was ooit de A12 van Boskoop en de Zijde de A20, maar als alles wordt afgesloten, hoe moet er dan nog geld verdiend worden?" Kolster begrijpt dat het gebied ontlast moet worden. '"Maar niet zonder een alternatief voor de kwekers en de transporteurs. En met de plannen die er nu liggen, wordt er geen alternatief geboden." Wat dan wel de oplossing is? Een tweede oeververbinding, in de vorm van een tunnel onder de Gouwe, zeggen de kwekers. "En de Bodegravenboog aanpakken. Maar die tunnel is het belangrijkst."

Meer berichten