Rijk geeft groen licht voor Regio Deal bodemdaling Groene Hart

Regio - In het Groene Hart is bodemdaling een probleem voor zowel stad als platteland. Om deze regio toekomstbestendig te maken investeren Rijk en acht lokale overheden gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu er overeenstemming is over de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Hilde Niezen, wethouder Gouda en bestuurlijk trekker Regio Deal bodemdaling Groene Hart, reageert: "Ik spreek namens de bestuurders van de acht betrokken partijen

gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, provincie Zuid-Holland en Utrecht, Hoogheemraadschappen Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard red.

dat we verheugd zijn met deze mijlpaal. Dit is zeer belangrijk, want we staan de komende decennia met de bodemdalingsproblematiek voor een grote en kostbare maatschappelijke opgave. Om de kennisontwikkeling in Nederland goed met elkaar af te stemmen en te verspreiden, werken we daarnaast samen met andere gemeenten uit het gebied, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, het Platform Slappe Bodem en veenprogramma's elders in het land. Na de zomer wordt de regiodeal officieel ondertekend. Dan gaan we keihard aan de slag met elkaar om oplossingen te vinden om de bodemdaling op het platteland en in de stad de baas te worden!"

Meer berichten