Grote delen van de berm zijn al gemaaid.  Foto: Provincie Z-H
Grote delen van de berm zijn al gemaaid. Foto: Provincie Z-H (Foto: Provincie Z-H)

'De berm komt tot bloei' tijdens eerste maaibeurt

De provincie Zuid-Holland beheert haar wegbermen ecologisch. Dit betekent dat er minder wordt gemaaid, maaiafval wordt meegenomen en er wordt een gebiedseigen zaadmengsel ingezaaid na groot onderhoud aan een weg of berm.

REGIO - Na 15 juni is er gestart met het uitvoeren van de eerste grote maaibeurt. Grote delen van de berm zijn al gemaaid. Er blijven, waar dat kan, delen staan om ervoor te zorgen dat er voedsel beschikbaar blijft voor insecten. De tweede grote maaibeurt zal plaatsvinden vanaf half september.
Bepaalde delen van de berm worden ondanks het ecologisch beheer nog steeds vaak gemaaid in het kader van verkeersveiligheid. Daarom zijn in mei/begin juni rotondes, kruispunten, opstelstroken en kruisingen gemaaid. Ook zogenaamde 'opstelstroken' langs de weg zijn kort gemaaid zodat voertuigen met pech langs de kant kunnen stoppen. Ook bij kruispunten en op- en afritten is het gras langs de berm gemaaid. Zo houden weggebruikers zicht op aankomend verkeer.
Een veilige situatie op en naast de weg is namelijk van groot belang. Ondanks het korter houden van deze stroken kunnen hier plantensoorten bloeien die zich aanpassen aan de maaifrequentie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden