Boomkwekers gaan onkruid bestrijden met heet water

Boskoop - Van der Hoek en Meclean demonstreren dinsdagavond 16 juli de mogelijkheden van onkruidbestrijding met heet water in de boomkwekerij. Deze innovatie is één van de onderdelen tijdens een bijeenkomst 'Boomkwekers weten van water' die Delphy en Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en andere partijen samen organiseren als onderdeel van de jaarlijkse tuinavonden.

Via het project 'Boomkwekers weten van water' wordt praktische kennis gedeeld over een goede gewasbeschermingsaanpak en efficiënte bemesting om zo te komen tot een betere waterkwaliteit. Het gebruik van heet water wordt in gemeente wel toegepast tegen onkruid. In de boomkwekerij is nog weinig ervaring, maar is er wel interesse. Tijdens de avond wordt de techniek gedemonstreerd.

Verder is er aandacht voor goed gietwater. Door de droogte wordt het water in de sloten weer zouter. Andere onderwerpen die aan bod komen tijdens de avond zijn robotisering, onkruid en mosbestrijding op potten en bijvriendelijke teelt. Deelname aan de avond kan meetellen voor de verlenging van de spuitlicentie 'Veiligheid en techniek'. Boomkwekers die al voldoende spuitlicentiepunten hebben zijn natuurlijk ook van harte welkom. De avond is op de Proeftuin van Holland aan het Rijneveld 153 in Boskoop en start om 19.00 uur en het programma duurt tot ca. 22.30 uur. Voor opgave graag contact opnemen met Delphy 0172 -212827 of boomteelt@delphy.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden