Foto:

Buurtbewoners van Hazerswoude-Dorp maken zich ernstig zorgen om ontsluitingsweg Zuid-West

Op donderdag 4 juli 2019 heeft er in het Dorpshuis een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door verontruste bewoners van de Breitnerlaan en de Hobbemastraat. De buurtbewoners zijn ingelicht over de plannen voor de ontsluitingsweg die verregaande gevolgen hebben.

Hazerswoude-Dorp - In de huidige situatie rijden per etmaal 136 voertuigen door de straten van de Breitnerlaan en Hobbemastraat. In de nieuwe situatie zullen dat minimaal 1200 voertuigen per etmaal zijn!

De veiligheid van iedere weggebruiker, met in het bijzonder de kinderen, zal in gevaar komen. Beseft men wel dat hier nu een veilige fiets/schoolroute is?

Er zullen opstoppingen in de straten ontstaan. De infrastructuur is ongeschikt voor deze weg. Waar kan men zijn auto parkeren? Er zal ook een verhoging van fijnstofniveau zijn met al die extra auto's.

In het getal 1200 is nog geen sluipverkeer opgenomen. Momenteel biedt Google Maps al tijdens spitsperiodes alternatieve, snellere routes aan door het dorp. Dit zal middels deze ontsluiting in de toekomst drastisch toenemen wat de veiligheid in de wijk negatief zal beïnvloeden.

De buurtbewoners begrijpen dat de problemen rondom de Dorpsstraat opgelost moeten worden, maar dit plan is niet de meest effectieve, veilige en toekomstgerichte oplossing. Wij denken graag mee in alternatieven.

Tot nu toe is er een informatieavond geweest in september 2018 waarin de eerste plannen zijn gepresenteerd. Ook is er op 10 april 2019 een artikel in de Groene Hartkoerier gepubliceerd met daarin een interview met wethouder Van Velzen. Helaas ontvangt niet iedereen deze krant.

Wij, als buurtbewoners, vinden het fijn als de Gemeente ons op de hoogte houdt over de ontwikkelingen rondom de ontsluitingsweg.

Er is niets bekend over bijvoorbeeld de veiligheid, de straatindeling, parkeerfaciliteiten, de luchtkwaliteit, bezwaarmogelijkheden, e.d..

Meer berichten