De Zonnebloem loopt mee

De Zonnebloem is sinds 1980 actief in Boskoop met een groep enthousiaste vrijwilligers variërend in leeftijd van 40 tot 80 jaar. Jaarlijks organiseert de afdeling Boskoop diverse activiteiten voor Boskopers die niet makkelijk de deur uit komen door ziekte, ouderdom of een fysieke beperking. Deze mensen blijven echter wel graag in contact met andere mensen.

Het bezoekwerk is in onze afdeling erg belangrijk. Dit bestaat voornamelijk uit het maken van een praatje, samen een wandeling maken of een spelletje doen. Het bezoekwerk is vooral gericht op het sociale aspect. Ook organiseren we jaarlijks diverse activiteiten voor de gasten als winkelmiddagen, dagen naar het strand, Bingo, een voorjaarsfeest en een feest rond Sinterklaas of kerst.

De Zonnebloem afdeling Boskoop kan niet zonder vrijwilligers en financiële donaties. Hierom gaan een groep vrijwilligers mee lopen met de Boskoopse avond 4 daagse. Van maandag 17 t/m donderdag 20 juni gaan ze de 5 kilometer mee lopen, om op deze manier de Zonnebloem afdeling Boskoop onder de aandacht te brengen.

U kunt doneren op rekeningnummer NL41 RABO 0108507688 "ten name van Zonnebloem afdeling Boskoop"

Meer informatie kunt U vinden op onze site:

https://www.zonnebloem.nl/boskoop

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar:

secretarisboskoop@gmail.com

Meer berichten