Foto: caroline

Herstel & Participatiemarkt 12 april van 16.00-18.30 uur

Vanuit het project "Herstel & Participatie" is er een markt georganiseerd. Op de informatiemarkt kun je kennismaken met een breed aanbod van herstel- en participatieactiviteiten in onze regio zoals: cursussen en opleidingen op gebied van herstel, participatie en/of ervaringsdeskundigheid, Herstelgroepen (o.a. loopgroep Fit & Happy), Maatjesproject, Ervaringscoaches, Zelfhulpgroepen Ontmoetingsplekken, (Vrijwilligers)werk, Activiteiten gericht op zingeving en Dagbesteding. De Herstel & Participatiemarkt wordt georganiseerd door verschillende organisaties uit Midden-Holland die samenwerken in het project Herstel & Participatie: Rivierduinen, Kwintes, Leger des Heils, Parnassiagroep en KernKracht. Wilt u zich oriënteren wat er allemaal voor mogelijkheden zijn om weer of meer te kunnen (mee)doen? We ontmoeten u graag op vrijdag 12 april vanaf 16.00 tot 18.30 uur in het Huis van de Stad in Gouda. Voor meer informatie: www.kernkracht.nl of kcroonen@kernkracht.nl.

Meer berichten