Sociaal makelaar Mariska Wens en directeur Dennis de Roo kijken tevreden terug op het afgelopen jaar van GO! voor jeugd.
Sociaal makelaar Mariska Wens en directeur Dennis de Roo kijken tevreden terug op het afgelopen jaar van GO! voor jeugd. (Foto: )

Zwaar maar goed eerste jaar voor GO!

Door Rijk Huisman

"GO! voor jeugd heeft een zwaar, maar goed eerste jaar achter de rug," zegt directeur Dennis de Roo. "Het is een tijd geweest waarin we lastige keuzes moesten maken."

Alphen aan den Rijn - In 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgegaan van de provincie naar de gemeente. Via een aanbesteding gunt de gemeente de uitvoering aan gespecialiseerde organisaties op dat gebied. Tot en met 2021, met een mogelijke verlenging van twee keer twee jaar, is in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem deze uitvoering gegund aan GO! voor jeugd. "In GO! werken acht organisaties samen, die voorheen op hun eigen deelgebied werkzaam waren," licht Dennis toe. "Voor vragen op het gebied van opvoeding, psychische of psychiatrische problematiek hebben we alle kennis in huis. Denk bijvoorbeeld aan allerlei vormen van autisme of hechtingsproblematiek. Daarnaast werken we samen met een breed scala aan vrijgevestigde behandelaars als onderaannemers."

GO! heeft niet alleen het voordeel dat het een grote diversiteit aan kennis in huis heeft, het biedt ook nieuwe mogelijkheden. "Wij werken met wijkteams en ieder team heeft een sociaal makelaar." Mariska Wens is sociaal makelaar van het team dat in Rijnwoude actief is. "Ik heb contacten met organisaties die met jeugd werken, zoals de sportverenigingen," vertelt Mariska. "Het is de bedoeling dat mijn collega's en ik deel uitmaken van de haarvaten van de samenleving."

Een ander voordeel van GO! is dat ook 'ambassadeurs' deel uitmaken van de teams. Deze zijn gevestigd bij- of gekoppeld aan huisartsen, scholen en kinderdagverblijven. Als zij een beroep willen doen op het wijkteam, bijvoorbeeld om beter om te leren gaan met knelpunten zoals autisme, kunnen ze rechtstreeks contact opnemen met hun ambassadeur. Uiteraard kunnen huisartsen hulpvragers ook doorverwijzen.

De vraag naar jeugdhulpverlening neemt alleen maar toe en GO! staat voor de uitdaging om gezinnen zo ver te krijgen dat zij zich realiseren dat het niet bijzonder is dat het wel eens niet lekker loopt. Mariska: "Wij noemen het normaliseren van problematiek. Daarnaast willen we ook preventief werken en zwaardere zorg voorkomen."

GO! staat midden in de samenleving en heeft korte lijnen naar onder meer 'Alphen beweegt', het Netwerk Eenzaamheid en Tom in de buurt. "Een van onze cliënten had een vervoersprobleem om naar ons toe te komen en dat heeft Tom in de buurt voor ons opgelost," geeft Mariska een voorbeeld.

Toen GO! een jaar geleden van start ging waren de kinderen die onder de Jeugdwet vielen onder behandeling bij een groot aantal organisaties. "Wij zijn met deze organisaties in gesprek gegaan met de vraag of deze kinderen overgedragen konden worden aan GO! en zo ja, op welke termijn. 1 Augustus 2018 was in dat opzicht een kritieke datum, omdat GO! verantwoordelijk werd voor deze jeugd," kijkt Dennis de Roo terug.

In de hulpverlening spelen wachtlijsten een cruciale rol en dat is voor GO! niet anders. GO! heeft geen wachtlijst, maar de capaciteit van de hulpverleners is beperkt. De directeur: "We proberen na een aanmelding binnen vijf werkdagen contact op te nemen voor een afspraak. Als er sprake is van een ernstige situatie handelen wij direct. Dat betekent dat andere kinderen en gezinnen, waarbij de vragen wat minder ernstig en acuut zijn soms wat langer moeten wachten."

Meer berichten