Gaan we investeren in beheer dat ruimte geeft aan water? Of gaan we voor de laagste kosten om alleen te doen wat nu hoogstnoodzakelijk is? Tekeningen: Dik Klut
Gaan we investeren in beheer dat ruimte geeft aan water? Of gaan we voor de laagste kosten om alleen te doen wat nu hoogstnoodzakelijk is? Tekeningen: Dik Klut (Tekening: Dik Klut)

Verkiezingen: Er vált iets te kiezen op 20 maart

Op 20 maart kunt u bij de waterschapsverkiezingen met uw stem meebepalen hoe het verder gaat met het water in uw woonomgeving. Want water staat niet alleen in sloten en grachten, maar ook in de grond in de bodem onder uw huis.

REGIO - De waterschappen gaan over al dat water. Hoe ze dat doen en met welke middelen ze zorgen voor veiligheid en voldoende schoon zoetwater, hangt ook af van de belangen van iedereen die aan het waterschap belasting betaalt. Er is best wat te kiezen: gaan we voor de laagste kosten om alleen te doen wat nu hoogstnoodzakelijk is, of investeren we in beheer dat ruimte geeft aan water. Ruimte voor natuurlijke veiligheid en een mooiere en fijnere leefomgeving die tot ver in de toekomst bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Spannende tijd

Voor de koers van het waterbeheer is het een spannende tijd. Eeuwenlang hebben voorgaande generaties met de kennis van toen het water naar hun hand gezet. Ze legden dammen, dijken, stuwen en sluizen aan en polderden water in dat voor hen 'geen nut' had. Ze trokken zachte rafelige oevers recht en bekleedden die met steen. Hun aanpak heeft veel goeds opgeleverd voor de maatschappij van nu, maar leidde ook tot een groeiend probleem. De ruimte voor water werd zo krap, dat overvloedige neerslag of extra veel rivierwater maar in één richting kon uitwijken: omhoog. Hoogwater werd een steeds groter gevaar, vooral voor laag-Nederland, waar in het belang van de landbouw het grondwaterpeil in de veengronden permanent is verlaagd, het veen verteerde en het land zakte. Maar ook tijdens warme droge zomers, want dan is de voorraad zoetwater in de bodem te klein.

Een nieuwe koers

Alweer meer dan dertig jaar geleden kwam bij de overheden en onder wetenschappers, maar ook bij veel boeren en burgers de gedachte op dat méér ruimte voor water hét middel is om problemen met te veel of te weinig water te voorkomen. En ook dat meer ruimte voor water hand in hand gaat met meer natuur, een mooier landschap en een fijnere woonomgeving, ook in de steden.

Uitvoerbaar en betaalbaar

We moeten niet kijken naar alleen het eigenbelang maar naar wat voor iedereen en voor de kwaliteit van de leefomgeving het best is; niet langer tegennatuurlijke maatregelen nemen maar bouwen en samenwerken mét natuur; niet kiezen voor wat het minst kost, maar voor wat het meest oplevert; niet denken aan de belangen van nu, maar ook en vooral aan die van onze kinderen.

Keuzes, keuzes...

Dat zijn de echte keuzes bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart. U ziet de verschillen in de standpunten van de uiteenlopende lijsten, met als duidelijkste tegenstelling de partijen die vooral pleiten voor lastenverlaging tegenover een partij als Water Natuurlijk die vierkant kiest voor natuurlijke veiligheid en gezond water.

Meer berichten