Foto:

Bewust van verdrinkingsgevaar

door Jacques Booij


"Bij de Galerij en de Ridderbuurt in Boskoop-oost is het voor fietsers, wandelaars en uitstappende automobilisten niet mogelijk uit het water van de Gouwe te komen als zij daarin onverhoopt terecht zouden komen. Ook niet als geoefend zwemmer. De kaden zij hoog en steil. Iemand die te water raakt, bevindt zich als een rat in de val." Dat zegt de per 1 februari a.s. afscheid nemende secretaris van de Dorpsraad Boskoop, Jacques Booij.

Opvallend is dat langs de tussenliggende Voorkade wél om de vijftig meter trapjes, te herkennen aan de witte beugel, zijn aangebracht.

Dorpsraad Boskoop kaartte deze zaak aan bij de Gedeputeerde Rik Janssen. Aanvankelijk reageerde de Provincie als volgt: "Wij verwachten de oeverreconstructie langs de Galerij en de Ridderbuurt omstreeks het jaar 2025 uit te voeren. Dan zullen we vergelijkbare trapconstructies aanbrengen. De vervanging van de oever aan de overkant (Badhuisweg e.o.) is nu in voorbereiding. Daar komen de voorzieningen dus eerder."

Deze antwoorden waren voor de Dorpsraad niet aanvaardbaar. Dan zou de gevaarlijke situatie nog zes jaar lang moeten voortduren. Dus werden er nog vier indringende vragen aan de Provincie Zuid-Holland voorgelegd.

In haar nadere reactie erkent de Provincie de levensgevaarlijke situatie die een hoog risico bevat. Het probleem is dat de Gouwe in en rond Boskoop nauw en smal is. Daardoor ontstaat het gevaar dat de aan te brengen voorzieningen kapot worden gevaren.


Daarom wordt gekozen voor "uittreedvoorzieningen", welke niet aan de betonconstructie worden bevestigd, maar in de damconstructie worden geplaatst. Een dergelijke oplossing is hier en daar al te zien.

Tenslotte doet de Provincie aan de Dorpsraad het voorstel tot een bespreking van de feitelijke situatie, waarin aan de orde kunnen komen welke tijdelijke maatregelen moeten worden getroffen op welke plaatsen. De Dorpsraad wil dat gaarne doen, maar dan samen met de verontruste personen die zich de gevaarlijke situatie aantrekken.


Wie mee wil doen:
info@dorpsraadboskoop.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden