Nubia Eilander, Buurtsportcoach Centrum: "Gelukkig kunnen wij door lichaamstaal onze Nederlandse taal ondersteunen door in dansexpressie gevoelens te uiten die we allemaal kennen."
Nubia Eilander, Buurtsportcoach Centrum: "Gelukkig kunnen wij door lichaamstaal onze Nederlandse taal ondersteunen door in dansexpressie gevoelens te uiten die we allemaal kennen." (Foto: )

Landelijk congres in Alphen a/d Rijn

"Jij bent mijn held vandaag", kreeg Nubia Eilander een groot compliment van een van de deelnemers aan de workshop 'Samen doen wat werkt met statushouders'. De 34-jarige Alphense buurtsportcoach van'Alphen beweegt liet haar gehoor ervaren hoe verbindend beweging en dans kunnen zijn.

door Rijk Huisman

Alphen aan den Rijn - Als gastheer van het landelijk congres 'Samen sturen op doen wat werkt' vervulde gemeente Alphen aan den Rijn een belangrijke rol. Met sprekers en een keuze uit elf workshops kregen de bezoekers uit hele land een aantrekkelijk programma aangeboden, waarin de diverse ontwikkelingen in het sociaal domein werden belicht.

Mensen aanspreken

In haar openingswoord benadrukte burgemeester Liesbeth Spies dat succes zit in de alledaagse dingen. Zij gaf het voorbeeld van de autist die weer de straat op durft en deel kan nemen aan het maatschappelijk verkeer. "Het gaat niet om spectaculaire dingen, maar mensen aanspreken op hun talenten, dat kun je wel."

Met alle veranderingen in het sociaal domein is Alphen bezig met een ontdekkingsreis. "Fouten maken is minder erg dan niets doen", is de mening van de burgemeester.


Inwoners betrekken

De eerste spreker was Suzan Keuzenkamp, bijzonder hoogleraar Participatie en Effectiviteit VU en directeur Kennis en innovatie bij Movisie. Zij benadrukte dat het niet vanzelfsprekend is om te doen wat werkt. Als voorbeeld gaf zij het voorkomen van huisuitzettingen, wat veel leed bespaart maar ook hoge kosten bespaart. "Betrek inwoners bij interventies, zij weten als geen ander wat voor hen belangrijk is!"


Unieke aanpak

Francien Anker van de gemeente Alphen, René Verkuylen (bestuurder van Kwadraad, de penvoerder van TOM in de buurt) en Hester van Beek van BOOST lichtten de unieke Alphense aanpak toe. Francien Anker: "De gemeente heeft aan een coalitie van acht organisaties (TOM in de buurt) de opdracht gegeven om een belangrijk deel van de Wmo uit te voeren. Deze organisaties zijn zelf in staat om invulling aan de opdracht te geven."


Even wennen

René Verkuylen had er geen moeite mee om te zeggen dat de professionals even tijd nodig hadden om aan elkaar te wennen. "Cliënten worden nu sneller geholpen, er zijn geen wachtlijsten en TOM biedt ook maatwerk", sloot hij positief af. In BOOST werken bibliotheek, theater, jeugd- en jongerenwerk, organisaties voor culturele expressie en sportstimulering samen. "Ook hier is maatwerk mogelijk", laat Hester van Beek weten.


Aan de slag!

In de workshop 'Samen doen wat werkt met statushouders' werd op een niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt tegen welke knelpunten statushouders aanlopen en welke oplossingen de gemeente heeft bedacht. Ook hier is het sleutelwoord 'samenwerken'.


Stijgende werkdruk

Als winstpunt van het congres zag René Verkuylen dat mensen uit het hele land met elkaar in gesprek waren gekomen. Over TOM in de buurt: "Steeds meer mensen deze organisatie weten te vinden. Wel worden de vragen steeds complexer, de werkdruk stijgt."

Met een paneldiscussie tussen de wethouder Han de Jager, Janny Bakker-Klein (bestuurder van Movisie) en Lex Staal (voorzitter Sociaal Werk Nederland) werden de voor- en nadelen van de Alphense aanpak tegen het licht gehouden. De Jager hield een goed gevoel over aan het druk bezochte congres: "Dit onderwerp raakt gemeenten, uitvoerenden én inwoners."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden