Genoeg bruggen, genoeg smalle doorgangen, die schipper Chris rustig en met veel vakmanschap nam. Bij Leiderdorp scherp naar links (bakboord) de Vliet op en nog scherper door de Bakkersloot de plas op.
Genoeg bruggen, genoeg smalle doorgangen, die schipper Chris rustig en met veel vakmanschap nam. Bij Leiderdorp scherp naar links (bakboord) de Vliet op en nog scherper door de Bakkersloot de plas op. (Foto: )

Hefbrug van de andere kant bekeken

Over ons aller hefbrug is al veel gesproken en geschreven. Iedereen in Boskoop kent het uit 1936 stammende monument en heeft er mee te maken. Een heuse demonstratie moest er aan te pas komen om "de politiek" warm te maken om met een oplossing te komen om de lange wachttijden en grote filevorming voor het verkeer op de Zijde en Reijerskoop aan te gaan pakken. Miljoenen worden er gereserveerd, maar de oude brug staat er nog steeds. Evenals de file's. Reden om het probleem van de andere kant te bekijken: de waterkant.

Boskoop - Dat gebeurde op een regenachtige en stormachtige dinsdag jl. november. Opgepikt te Gouda op het Oude Weteringpad door schipper Chris Hovestadt en zijn vrouw Rianne van het zandschip KADIMA. Het schip was op weg naar de Vlietlanden bij Leiden met een lading ophoogzand voor de Rijn-Gouwelijn. Om de diepgang te verminderen voor de vaart over de Gouwe werd er eerst in Moordrecht een paar ton zand gelost. Het zand was afkomstig uit de Noordzee en was door baggerschepen op de bodem van de Eemhaven te Rotterdam gestort om te ontzilten. Een zandzuiger spoot het zand in het ruim van de KADIMA waarna het onderweg nogmaals werd ontzilt. Al gauw diende zich de Coenecoopbrug en de Amaliabrug te Waddinxveen aan.


Het bleek dat de schipper zeer op de hoogte was van de verkeersproblemen die een brugopening met zich mee bracht. Direct nadat hij de bruggenwachter in de centrale te Alphen a/d Rijn (Gouwsluis) had opgeroepen en om een opening had gevraagd, kwam het rood-groen sein: schipper maak U klaar voor de doorvaart. Direct zakten de bomen en ging de klep omhoog voor de vrije doorvaart. Het duurde echter nog zeker 4 minuten voordat de KADIMA de brug had bereikt en... op de kant stond al een aardige file, een ochtendspitsfile. Ook werd er door de brugwachter ruim de tijd genomen om de brug weer te sluiten. Zekerheid voor alles. Eigenlijk herhaalde het tafereel zich toen er aldaar ook weer om een opening werd gevraagd: aan alle kanten file.


De tocht naar Boskoop, de brug der zuchten. Veel werkschepen in de Gouwe die door schipper Chris met voorzichtigheid werden gepasseerd. Maar ook naar de vaste wal zwaaien. En ja, wederom een herhaling van de feiten. Een lange rij wachtenden aan beide kanten. Met schipper Chris was daarover goed te praten. De schippers willen alle medewerking geven om het oponthoud van het verkeer zo kort mogelijk te maken. Maar met bediening op afstand gaat dat niet gebeuren. Een brugwachter kan veel directer de brug bedienen en daarmee de wachttijd verkortten, zonder dat het scheepvaartverkeer of de veiligheid daar hinder van heeft.

De vaart door het ontwakende Boskoop is op zich een belevenis en vergt veel vakmanschap van de schipper. Smal, smaller, smalst. De Voorkade en de achterkant van de Burg. Colijnstraat, de Ridderbuurt, de Otweg en het lege stuk op weg naar de spoorbrug in Gouwsluis. Aldaar passeerde de KADIMA ook de centrale van waaruit ongeveer 14 bruggen worden bedient. De beeldschermen waren goed te zien. Rustig voer de KADIMA de Oude Rijn op richting Alphen. Drie schepen voor ons die allen nog leeggeschept moesten worden. Het werd al donker toen de KADIMA aan de beurt was. De terugtocht met verlichte huizen was een feest. Ook de doorvaart in Boskoop waar de rij wachtenden, door het late uur en de storm en regen, nu een stuk kleiner was.


ingezonden door Willem Kruiswijk

KADIMA

Scheepstype: Motorbeunschip

ENI-nummer: 023.23333

Bouwjaar: 1998

Bouwwerf: Joh. van Duijvendijk BV in Krimpen a/d IJssel

Tonnage: 990 / 1143

Afmetingen: 69.94 x 7.49 x 2.90 / 69.94 x 7.49 x 3.20

Voortstuwing: 600 pk Mitsubishi

Motortype: S 6 R-MPTA

Kopschroef: 320 pk DAF van Wijk

1998 ELEONDI, D. Pols in Capelle a/d IJssel

2005 SPES-VERA, D. Hoogendoorn in Bergambacht

2008 KADIMA, Kadima Vof in Papendrecht

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden