Foto: Helga Boudestein

Marketing Boskoop!

Column door Ria de Groot

Afgelopen maandag opende het Coenecoop College Boskoop de deuren voor haar leerlingen in het nieuwe gedeelte van het voormalig gemeentehuis. De officiële opening vindt plaats op 22 januari. 'Het monumentale raadhuis blijft behouden voor de inwoners van Boskoop', zo las ik in deze krant. Het verheugt mij, dat in ieder geval dit nieuwe gedeelte van het gebouw een goede bestemming heeft gekregen. Als voorzitter van de Dorpsraad had ik, sinds de fusie met Alphen in 2014, een droom. En in die droom speelde het voormalig gemeentehuis van Boskoop een grote rol. Hoe mooi zou het zijn als dat zo bijzondere, statige, historische gebouw mét haar nieuwe aanbouw, weer een zinvolle bestemming krijgt!

Het gebouw staat nagenoeg leeg. Langzaam maar zeker treedt er sleet op, komt het verval om de hoek kijken. Het oude gedeelte smeekt om onderhoud, zowel de buitenkant als het interieur. Maar: het nieuwe gedeelte heeft vanaf 7 januari 2019 dus een zinvolle bestemming gekregen. Een toekomstbestendige bestemming, kan ik wel stellen. Want in het gerenoveerde en aan haar nieuwe doelstelling aangepast gebouw wordt vanaf nu aan jonge generaties de nodige kennis bijgebracht. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Waartoe een gesprek, dat ik ooit had met de directeur van genoemde school, al niet kan leiden. Tijdens dat gesprek is de kiem gelegd en heb ik de suggestie gedaan: 'Verplaats de school naar het centrum. Zo trek je ook Boskoopse leerlingen van over de brug aan. En daarmee verhoog je de levendigheid van het centrum." En zo geschiedde.

Maar met de invulling van het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis zijn we er natuurlijk nog niet. Het oude gedeelte is nu aan de beurt. Het vraagt om aandacht. Spoed is gewenst! Want als er nu niet snel wordt begonnen met renovatie, restauratie en herstel, dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. In een van de vele publicaties van de Historische Vereniging las ik dat het gebouw, in 1929 officieel geopend door de toenmalige burgemeester P.A. Colijn, in 1999 de monumentenstatus heeft gekregen. In de twintig jaar sindsdien heeft het nu niet bepaald de 'zorg' gekregen die een monument verdient. De laatste jaren, vanaf de fusie met Alphen, vinden er slechts huwelijksverrichtingen plaats en staat het één keer per jaar open voor publiek tijdens de Nationale Monumentendag. Vóór de monumentale deuren op het plein zijn er de traditionele plechtigheden als de aubade en dodenherdenking. Daarmee is alles gezegd. Maar om te 'shinen', om het weer het stralend middelpunt van ons centrum te laten zijn, dient er het nodige te gebeuren.

'Van Gemeentehuis naar Gemeenschapshuis!', was en is onze leuze. Zover is het nog lang niet. Alles wat van waarde is, is kwetsbaar, zo ook het oude gemeentehuis. Ik breek opnieuw een lans voor dit zo belangrijke onderdeel van het 'Boskoops Erfgoed'. Ik breng het nog eens specifiek onder de aandacht van de wethouder en betrokken ambtenaren. Doe iets voor 'Marketing Boskoop'. Het plan van aanpak ligt klaar.

Meer berichten