De voorgangers uit alle kerken droegen elk hun steentje bij en de boodschap kwam aan: we moeten allemaal bruggenbouwers zijn. Bouw bruggen waar geen bruggen zijn.
De voorgangers uit alle kerken droegen elk hun steentje bij en de boodschap kwam aan: we moeten allemaal bruggenbouwers zijn. Bouw bruggen waar geen bruggen zijn. (Foto: )

20e Oecumenische Nieuwjaarsviering

Ruim zeshonderd aanwezigen hebben op zondag 6 januari in De Plataan genoten van muziek, zang, gebed en verkondiging. Ook burgemeester Liesbeth Spies was te gast en genoot zichtbaar van de saamhorigheid. Na een intensieve voorbereiding en afstemming op het gezamenlijke thema 'Over-bruggen' stond de Boskoopse hefbrug uiteraard centraal in de sporthal.

Boskoop - Niets leek de voorbereidingscommissie te veel en vele varianten werden aangedragen om het thema duidelijk neer te zetten. Metershoge brugpijlers naar analogie van de echte brug, maar ook een miniatuurmodel van een ophaalbrug. Er hing een touwbrug door de zaal en bij de koffie werd een speciaal gebakken 'brugkoekje' gepresenteerd. De jeugd had 's middags nog een brugmodel in elkaar geknutseld met prikkers en spekkies, waarmee zij een taart hebben gewonnen.


De samenzang werd ondersteund door de piano, een kerkorgel, trompetten en een blokfluit. De voorgangers uit alle kerken droegen elk hun steentje bij en de boodschap kwam aan: we moeten allemaal bruggenbouwers zijn. Bouw bruggen waar geen bruggen zijn. Bruggen tussen mensen en bruggen tussen God en mensen. Bruggen tussen jong en oud, bruggen tussen klein en groot. Wacht niet af, maar bouw je brug. En als er al een brug is, kom dan over die brug. Blijf niet wachten op je eiland.


De Zonnebloem was dit jaar het goede doel, waarvoor werd gecollecteerd en het prachtige bloemstuk in de vorm van een brug werd aangeboden aan de bewoners van Floravita. Na de gezamenlijke viering was er ruime gelegenheid voor ontmoeting, waar goed gebruik van werd gemaakt.


Mooi om zo als gezamenlijke kerken van Boskoop al sinds de eeuwwisseling bijeen te komen en deze traditie steeds maar weer voort te zetten. En ook fantastisch dat er in Boskoop nog zoveel betrokken vrijwilligers zijn die zo'n samenkomst mogelijk maken. Het e-mailadres ikbouwmee2019@gmail.com staat nog heel 2019 open voor vragen of nadere informatie.


Deelnemende kerken

- Christelijke Gereformeerde Kerk Open Poort (CGK) aan Parklaan 1b;
- Christengemeente Bethel (CGB) aan Boomgaard 21;
- Protestantse Gemeente Boskoop (PGB) met Zijdekerk aan Zijde 11, Dorpskerk aan Kerkplein 3, De Stek aan Puttelaan 148;
- Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper (RKK) aan A.P. van Neslaan 50;
- Vrijzinnig Protestantse Gemeente (VPG) aan Burg. Colijnstraat 24.

Meer berichten