Marjon Verkleij: "Ik wil de kernwaarden van het CDA uitdragen!' FOTO: Studio Salt 'n Pepper
Marjon Verkleij: "Ik wil de kernwaarden van het CDA uitdragen!' FOTO: Studio Salt 'n Pepper (Foto: Studio Salt 'n Pepper)

'De helpende hand toesteken'

Ken uw raadslid: Marjon Verkleij

Het jaar 1984 zorgde voor een radicale ommekeer in het leven van Marjon Verkleij, fractievoorzitter van het CDA Alphen aan den Rijn. In dat jaar trouwde ze met de liefde van haar leven, verhuisde van haar geboortedorp Leimuiden naar de Ridderbuurt in Alphen en besloot ze haar baan als verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis Leiden te ruilen voor dat van fulltime boerin op boerderij Brentano's IJvervrucht.

door John Timmerman

Alphen aan den Rijn - Water speelt al eeuwen een belangrijke rol in de Ridderbuurt, ooit een dijk door een plassengebied. Het is ook de fascinerende wereld van het water die in het leven van Marjon (59) een grote rol zou gaan spelen. Zowel in haar dagelijks leven als boerin als bij haar bestuurlijke en politieke activiteiten.

Haar bestuurlijke carrière begon in 1994 bij Vrouwenorganisatie ZijActief. Daarna volgde in 2005 Women for Water Partnership, een internationaal netwerk van 24 vrouwenorganisaties. Vervolgens in 2008 het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland. Hier werd ze lid van het Algemeen Bestuur voor de CDA-fractie. Alhoewel het onderwijs op het vwo van het Ashram College haar al het nodige maatschappelijke bewustzijn had bijgebracht, was het bij het waterschap dat de werkelijke politieke vonk pas echt bij haar oversprong.

"In 2008 werd in de waterschappen, toen een echt mannenbolwerk, het politieke stelsel ingevoerd. Via de campagne Water Zoekt Vrouw ben ik daarbij betrokken geraakt. Ik heb me toen verkiesbaar gesteld en ben vervolgens in het waterschap gekozen." Actieve deelname aan de plaatselijke politiek kwam in 2010 toen Marjon raadslid en vicefractievoorzitter werd voor het CDA in het Alphen van voor de herindeling.

Derde raadsperiode

Na de fusie met Boskoop en Rijnwoude in 2014 werd ze in de nieuwe gemeenteraad van Alphen aan den Rijn raadslid en voorzitter van een zeven leden tellende CDA-fractie. Inmiddels is ze alweer bezig aan haar derde raadsperiode.
Op de vraag naar haar politieke missie luidt het antwoord van de ook in de Rotaryclub Alphen actieve Marjon: "Dat is in mijn werk als raadslid de kernwaarden van het CDA uitdragen. Waar ik kan de helpende hand toesteken. En vanuit mijn achtergrond als agrariër en bestuurder de mensen laten weten dat we zuinig moeten zijn op de aarde en al wat leeft."

Het raadswerk bevalt haar goed, vooral het contact met de mensen. Minder leuk vindt ze het moeten doornemen van het vele papierwerk en de enorme hoeveelheid informatie voordat ze bij de kern komt.

Vele belangen

Het maken van de afwegingen tussen de vele belangen van burgers en organisaties vindt ze vanwege de invloed van de burgerparticipatie wel eens moeilijk. Als fractievoorzitter heeft Marjon een coördinerende taak. Ze vind zichzelf dan ook duidelijk het organiserende, generalistische type raadslid. "Ik ben breed georiënteerd, neig ietsjes meer naar de bestuurlijke rol en vind het ruimtelijk domein ook een interessant beleidsgebied. Maar op basis van de samenstelling van onze fractie heb ik voor het sociaal domein gekozen. Een heel lastig en divers beleidsterrein waar vele belangen spelen. Maar daarom ook zo boeiend!"

Meer berichten