Het Wapen van Boskoop - een echt hotel?! FOTO: Bert Brugman
Het Wapen van Boskoop - een echt hotel?! FOTO: Bert Brugman (Foto: Bert Brugman)

Hier een hotel? Ja! Kamerverhuur: neen!

door mr. Jacques Booij, secretaris van de Dorpsraad Boskoop

Het is aan één vasthoudende inwoner van Boskoop te danken, dat begin 2016 het zogenaamde Hotel 'Wapen van Boskoop' aan de Koninginneweg 24-26 werd gesloten. Het gebruik was in strijd mede bepalingen van het bestemmingsplan 'Centrum'. Wat als "hotel" werd gepresenteerd was in wezen een kamerverhuurbedrijf. Dus verzocht onze Boskoper in september 2014 aan de gemeente "om te handhaven".

Boskoop - In eerste instantie weigerde de gemeente de handhaving met de niet erg overtuigende redenering, dat dan rechtsongelijkheid zou gaan ontstaan in de wijze van handhaving tussen de verschillende gemeenten; de gemeentelijke fusie was nog maar net tot stand gekomen. De plaatselijke overheid wist zich ook geen raad met de vraag waar en hoe de bewoners van het pand op korte termijn een menswaardig onderkomen kon worden geboden. Maar onze plaatsgenoot, gesteund door zijn jurist, gaf het niet op. Onze eenzame strijder kreeg van de Rechtbank gelijk: de gemeente moest handhaven.


Gemeente Alphen herpakte zich en gelastte om vóór 1 december 2015 het met het bestemmingsplan strijdige gebruik te staken, op straffe van een dwangsom van zo'n 50.000 euro. De buitendienst ambtenaren van de gemeente namen een aantal malen poolshoogte en hun waarnemingen waren overtuigend. Wat een hotel is, weet iedereen: een lobby, receptie, restaurant, eventueel slechts een ontbijtmogelijkheid en dat alles met wisselende bewoners. Wat naar maatschappelijke opvatting onder horeca moet worden verstaan, is ook helder.

In hotel 'Wapen van Boskoop' waren al deze zaken niet aanwezig. Het kookgerei bevond zich op de kamers, er werd voor de bewoners niet gekookt; kortom: er werd geen voedsel bereid en verstrekt. Er waren ook geen tafels en stoelen aanwezig om aan te kunnen eten en ook een bar ontbrak. Dus van het ter plaatse nuttigen van verschaft voedsel en drank was ook al geen sprake. Het gehele pand werd gebruikt voor de huisvesting van voornamelijk Poolse werknemers.


Een uitzendbureau bood de buitenlandse werknemers een dienstverband aan en droeg tevens zorg voor hun huisvesting. Voor het gebruik van de kamers, waarin doorgaans meerdere personen sliepen, werd een vergoeding voor het gebruik van het salaris ingehouden. Er is in geen enkel opzicht sprake van exploitatie van een hotel. De "beheerder" sprak alleen Pools en geen woord Engels. Vreemd, indien je in een internationaal sierteeltcentrum gevestigd bent.


De gemeente werd tot in hoogste instantie (de Raad van State) in het gelijk gesteld en de exploitant besloot begin 2016 de zaak te sluiten. De gemeente volgt de ontwikkelingen rond de huidige verbouwing op de voet en zal opnieuw ingrijpen, zodra blijkt dat de geschiedenis zich herhaalt. De exploitanten roepen dan alle boze geesten over zich af en de gemeente kan verwijzen naar de eerder met succes gevoerde procedures.

Meer berichten