Najaarsbijeenkomst van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud. Meer dan zestig mensen luisterden naar oplossingen voor de verkeersknelpunten in onze regio.
Najaarsbijeenkomst van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud. Meer dan zestig mensen luisterden naar oplossingen voor de verkeersknelpunten in onze regio. (Foto: )

Voorstel oplossing verkeersknelpunten

Een aquaduct onder de Gouwe ten noorden van Boskoop, aanleg van de 'Bodegravenboog' bij knooppunt A12/N11 en een korte verbinding van de Moordrechtboog naar de bestaande Zuidelijke Rondweg om Waddinxveen: dat is de oplossing voor de huidige verkeersproblemen in deze regio. Doorgaand verkeer dat niet in de gemeenten moet zijn, wordt ermee geweerd, het Bentwoud en het Groene Hart worden gespaard en de leefomgeving voor de bewoners wordt niet aangetast.

Regio - Naar deze ideeën luisterden meer dan zestig mensen tijdens de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Vrienden van het Bentwoud. De Vrienden hebben hun kennis gebundeld met andere verenigingen en deskundigen om met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten te kunnen praten over oplossingen voor de verkeersknelpunten in onze regio en te voorkomen dat de N207-Zuid door het Bentwoud wordt aangelegd.


Beter bereikbare Gouwe

Tijdens de gesprekken over 'een beter bereikbare Gouwe' heeft de provincie aldoor geweigerd om dit voorstel, waarbij de N207 Zuid niet wordt aangelegd, door te rekenen op verkeersstromen. De verenigingen hebben met gegevens die op eigen kosten zijn vergaard, toch op hoofdlijnen een inschatting kunnen maken en hebben dit uitgewerkt in een voorstel:

- een aquaduct onder de Gouwe als oost-west verbinding ten noorden van Boskoop om de Zijde te ontlasten en het verkeer door Hazerswoude Dorp te verminderen;

- de aanleg van de zogenaamde Bodegravenboog om doorgaand verkeer om de regio heen te leiden via de snelwegen A20/A12 en N11 in plaats van de N207/N207 Zuid;

- een korte verbinding tussen de Moordrechtboog en de bestaande Zuidelijke Rondweg om de bereikbaarheid van Waddinxveen te verbeteren.


Kees Bot, bestuurslid van de Vrienden van het Bentwoud: "Als je hier de berekening op los laat, zien we dat er sprake is van ongeveer 35% minder autoverkeer op de hefbrug in Boskoop en door Hazerswoude-Dorp tussen de 10 en 15% verkeersreductie."
"En als je de N207 Zuid wel aanlegt, wat dan?", wil een van de aanwezigen weten. Kees Bot: "De berekeningen laten zien dat dan hooguit 4% minder auto's over de Zijde zullen rijden en zelfs 20% méér door Hazerswoude-Dorp, waar het nu al verschrikkelijk druk is. Met ons eigen voorstel is ook nog eens op de huidige N207, de weg oostelijk langs de Gouwe, afhankelijk van het traject 25 tot 40% minder autoverkeer te verwachten."


Onbegrijpelijk

De plannen die de provincie tijdens over de Gouwe heeft gepresenteerd behelzen bijvoorbeeld verbreding van de Gouwe of versmalling van de huidige N207. "Maar die weg is toch onderheid? Dat gaat kapitalen kosten!", roept iemand in de zaal. Kees Bot: "Wij vragen de provincie al jaren om een visie op vervoer, wonen, natuur en recreatie. De gedeputeerde van de provincie zegt dat de N207 Zuid onderdeel moet zijn van een 'robuuste infrastructuur', zonder uit te leggen wat hij bedoelt. We krijgen alleen deelplannen te zien. Nu zoekt de provincie de publiciteit over een beter bereikbare Gouwe, en je hoort ze niet meer over de verkeersproblemen bij Hazerswoude-Dorp. Onbegrijpelijk."

De Vrienden hebben hun kennis gebundeld om met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten te kunnen praten over oplossingen voor de verkeersknelpunten in onze regio en te voorkomen dat de N207-Zuid door het Bentwoud wordt aangelegd. Deze weg gaat volgens de Milieu-effectrapportage alleen maar extra verkeer aantrekken in de regio.


Bekend

Is het eigen voorstel wel bekend bij de provincie, wil een van de aanwezigen weten. Kees Bot: "Zeker, we hebben het een paar weken geleden aangeboden met het verzoek om het ook mee te nemen in de te nemen besluiten. We hebben niet gehoord of dat is gebeurd."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden