Gerrit Willems
Gerrit Willems (Foto: Korsjan Punt)

Interview met de voorzitter van De Alphense Talkshow (DAT), Gerrit Willems

Interview met de voorzitter van De Alphense Talkshow (DAT), Gerrit Willems, door Korsjan Punt

Aan de orde komt het nieuwe seizoen DAT 2018/2019. Wat is DAT en wat zijn de plannen voor het komende seizoen?
Ook het DAT Staatmuzikanten Festival komt aan de orde.

Als eerste vraag ik naar het werkzame verleden van Gerrit Willems met als vervolgvraag hoe hij bij De Alphense Talkshow betrokken is geraakt. 'Voor De Alphense Talkshow was ik erg betrokken bij de Alphense politiek, ik ben raadslid en wethouder geweest. Kort na mijn wethouderschap werd ik voorzitter van de WMO Adviesraad, de huidige Cliënten Advies Raad in de gemeente Alphen aan den Rijn. Op een gegeven moment in die periode werd ik gevraagd door Kaj Elhorst (de oprichter van De Alphense Talkshow) of ik ook mee wilde denken over de invulling van DAT en wilde meehelpen bij het op de kaart zetten van de show. Dat mondde al snel uit in een reserve presentator-schap bij de show, alsmede konden we gebruik maken van mijn netwerk dat ik had. Daarmee groeide het netwerk met mensen die we persoonlijk kenden en met wie we (in het verleden) hebben samengewerkt. Zo ben k zelf bij DAT betrokken geraakt. Al snel ben ik toen de voorzitter van DAT geworden, omdat ik toch een gestructureerd mens ben en de zaak lopende kan houden en kan managen. Daarna hebben we de club uitgebreid met meer mensen. Om een breder draagvlak te creëren en meer mensen voor verschillende taken die bij de show horen, beschikbaar te hebben. We hebben nu een goede groep mensen die betrokken zijn bij DAT, uit alle geledingen van Alphen aan den Rijn, wat een brede, neutrale discussie mogelijk maakt.'

Dit seizoen hebben jullie de eerste show gedraaid op de nieuwe locatie, Parkvilla. Het thema was Kunst & Cultuur. Hoe heb je die eerste show van het seizoen ervaren? 'Ik vind de nieuwe locatie, Parkvilla erg leuk en die past ook prima bij het format. Het is een prettige locatie met prettige mensen.' 'Gezien het karakter van Parkvilla vind ik dat we daar als initiatief ook thuis horen. Ook het parkeren is gemakkelijk en gratis bij Parkvilla. Het is een gemakkelijk, toegankelijke, laagdrempelige locatie. En de locatie is goed bereikbaar met de auto. We zullen zien hoe het gaat uitpakken dit seizoen. Het aantal bezoekers van de eerste show was zo'n 30 man. Maar Parkvilla heeft meer capaciteit, dus het aantal bezoekers kan en mag nog verder omhoog.' Ik vraag Gerrit naar het aantal bezoekers waar hij op mikt? Ja, we hopen iedere keer op hoge bezoekersaantallen, maar dat is ook erg afhankelijk van externe factoren zoals het onderwerp van de show en het weer. Maar vorig seizoen, in aanloop naar de verkiezingen hebben we een aantal shows volle bak gedraaid, met een uitpuilend café Alphens. Dat is altijd leuk natuurlijk. Het onderwerp van de show is vaak bepalend voor het aantal bezoekers. Onderwerpen die de burgers van Alphen aan den Rijn nauw aan het hart liggen en actueel zijn trekken nu eenmaal meer bezoekers. Maar ook de gasten aan tafel bepalen voor een deel de hoeveelheid bezoekers die er komen. Wanneer er een wethouder aan tafel zit dan kunnen de bezoekers direct in gesprek gaan met de verantwoordelijk wethouder tijdens de show.'

Dan komen we op wat het doel is van De Alphense Talkshow. 'Het primaire doel van DAT is om de burgers van Alphen aan den Rijn van een goed stuk informatie te voorzien. Informatie die met enige regelmaat toch ontbreekt in de lokale pers. Politiek is vaak niet sexy genoeg voor de kranten en staat niet altijd even prominent in de belangstelling en wij springen met DAT in dat gat. DAT is alleen niet enkel politiek, ook maatschappelijke en culturele onderwerpen uit de Alphense samenleving komen aan de orde. We proberen breed te programmeren met de onderwerpen die we aan bod laten komen. Onderwerpen dus die altijd betrekking hebben op de Alphense samenleving, het is natuurlijk wel al snel zo dat er een politiek tintje aan het onderwerp zit. Al is het alleen al maar de verdeling van het geld om zaken draaiende te houden. We proberen ook altijd om oppositie en coalitie, links en rechts, voorstanders en tegenstanders die betrokken zijn bij het onderwerp aan tafel te krijgen. Op die manier proberen we het onderwerp neutraal en van alle kanten te belichten. Zodat de mensen die komen luisteren breed geïnformeerd worden over het te bespreken onderwerp. Het gaat ons niet om ons gelijk, wij ondervragen de gasten aan tafel ook niet in de zin van: bent u het met ons eens dat,……… De insteek bij de show is vaak, zou u ons eens kunnen uitleggen wat hier aan de hand is?'

Daarna vraag ik Gerrit hoe DAT aan de onderwerpen komt die aan de orde zijn tijdens de shows? De onderwerpen komen vaak op het laatst tot stand. We houden 1 a 2 keer per maand een redactievergadering en daar kijken we wat er leeft onder de Alphense samenleving. Neem als voorbeeld de show van de maand september, Kunst & Cultuur in Alphen aan den Rijn. We hebben voor dat onderwerp gekozen omdat er in mei van dit jaar een rapport is uitgebracht waarin de cultuurbeleving in de 50 grootste gemeenten is onderzocht en waarbij Alphen aan den Rijn op de 47e plaats stond van de 50. Dat vormt dan een aanleiding om voor dat specifieke onderwerp te kiezen. Dat vraagt dan op dat moment om een toelichting. De gasten aan tafel in de show van september hebben daar uitgebreid op geantwoord. Vervolgens vraag ik hoe de show aan haar tafelgasten komt. Dat gebeurt hoofdzakelijk via het netwerk van de redactieleden. Maar soms ook via, via. De meeste gasten komen graag naar de show. De verschillende gasten zien het belang van de talkshow in. En ze gebruiken de show om hun geluid te laten horen, waarbij het geluid breed kan worden gebracht. Dat is de ene kant, de andere kant is dat de gasten in de gelegenheid worden gesteld om met het Alphens publiek in debat te gaan. De burger heeft echt inspraak in de show? Absoluut zegt Gerrit. Ook de bezoekers kunnen uitgebreid vragen stellen aan gemeenteraadsleden en / of wethouders wanneer die uitgenodigd zijn. Samengevat kun je stellen dat de besproken onderwerpen in de show erg afhankelijk zijn van de actualiteit in de Alphense samenleving. Dat maakt het soms lastig om op voorhand te zeggen, volgende maand houden we de show over onderwerp X. Er ligt geen jaarplanning op de plank. We proberen onderwerpen aan bod te laten komen die leven onder de Alphense bevolking en dat is al moeilijk genoeg om iedere maand weer rond te krijgen.

Vervolgens informeer ik naar of de doelgroep van De Alphense Talkhow goed bereikt wordt. 'Dat kan stukken beter'. Welke acties worden daarbij ondernomen vraag ik? Een van de leukste acties is de jaarlijkse organisatie van het DAT Straatmuzikanten festival, eind augustus van ieder jaar. Een aantal jaren geleden zaten we te denken…..wat kunnen we doen om nu meer bekendheid aan De Alphense Talkshow te geven? We wisten dat veel mensen (nog steeds niet) van het bestaan van DAT afweten. De mensen die op de show afkomen zijn in het algemeen erg tevreden over de inhoud en je ziet dan ook een groep mensen die met enige regelmaat de show bezoekt. Men komt selectief langs op basis van het onderwerp dat besproken wordt in de show. Om de naamsbekendheid verder te vergroten zijn we toen begonnen om het Straatmuzikanten festival te gaan organiseren. De show is ook direct gelinkt met muziek, want we hebben altijd live muziek in de show.

Ik vraag vervolgens hoe het bevalt om het Straatmuzikanten festival te organiseren en wat de reacties zijn op het festival. 'Die zijn echt ontzettend positief, van de mensen op straat en de muzikanten. Daarnaast kweekt het ook een positieve sfeer in de stad. Het is vrolijke muziek en het geeft een stuk reuring aan het centrum van Alphen aan den Rijn. De organisatie om het festival te organiseren is pittig en best zwaar naarmate de datum van het festival in zicht komt. Er moeten speelschema's gemaakt worden, er moet informatie naar de muzikanten. Dat is vooral de laatste weken hard doorwerken met ons allen om het ieder jaar weer opnieuw klaar te krijgen. We krijgen altijd complimenten na afloop van de muzikanten die deelnemen aan het Straatmuzikanten festival, dat is goed om te horen. Over de organisatie van het evenement en dat ze graag op ons festival komen spelen. En ook de gemeente werkt graag mee. Maar het is leuk om te doen, we draaien het festival met een hele enthousiaste groep mensen. Ik wil ook bij dezen de jury noemen, die altijd graag bereid is om hun medewerking aan het festival te verlenen. Wij reiken ook meer prijzen uit dan andere festivals, daarin zijn we uniek. De prijzengelden zijn wat minder hoog, maar er zijn meer prijzen te verdelen en te winnen. De dag zelf is goed verzorgd, de muzikanten krijgen op de dag een lunchpakket plus een aantal consumptiebonnen die ze in de lokale horeca kunnen besteden. Plus de reiskosten worden vergoed.'

Ik vraag vervolgens aan Gerrit of hij er aan denkt om de invulling van het festival te wijzigen. 'Vooralsnog houden we de formule hetzelfde. Er is wel eens een gedachte geweest om straattheater er bij te betrekken. De ontwikkeling van het festival staat niet stil. Elk jaar horen we weer nieuwe verbeterpunten terug. Die nemen we dan weer mee in de organisatie van het volgende jaar. Het festival loopt op de dag zelf vaak uitstekend, en alles wijst z'n weg. Als organisatie lopen we die dag wat rond, beantwoorden we hier en daar wat vragen en / of delen nog wat stembiljetten uit. Tot slot zegt Gerrit dat het Straatmuzikanten festival Alphen echt gezellig maakt die dag. En hij benadrukt nog eens dat het zo leuk is om te doen en te organiseren. We hebben nu een hele goede hoofdsponsor van het festival waarvan we er van uit gaan dat we volgend jaar (31 augustus 2019) weer een net zo mooi, al dan niet een nog beter festival kunnen neerzetten. De sponsor is de VOC (Vereniging Ondernemers Centrum Alphen aan den Rijn) en daar werken we heel goed mee samen.

Hoe bereiken jullie je doelgroep vraag ik vervolgens aan Gerrit. 'Op verschillende manieren. Wanneer het onderwerp bekend is, proberen we dat via de lokale pers bekend te maken. Daarnaast hebben we een uitgebreide lijst van 'vrienden van DAT' die schrijven we ook aan. Daarnaast zetten we social media in om nieuws bekend te maken. En we hebben eigen websites om te communiceren met onze doelgroep. Ondanks de inzet van al deze kanalen zijn we nog steeds (redelijk) onbekend. We zijn in een te kleine kring bekend. Na afloop van elke show wordt er een verslag geschreven dat naar de media wordt gestuurd. Dat wordt in de meeste gevallen ook wel geplaatst op de lokale nieuwssites: Alphens.nl; Het Witte Weekblad en het Alphens Nieuwsblad. Daarnaast kan de luisteraar ook terecht bij Studio Alphen. Maandags 's avonds na de zaterdag van de show, wordt de show integraal uitgezonden op de radio tussen 20.00 en 21.00 uur. DAT maakt sinds kort ook gebruik van een eigen YouTube kanaal.

Daarna vraag ik aan Gerrit of De Alphense Talkshow nog nieuw talent kan gebruiken om de redactie te van De Alphense Talkshow te versterken? We hebben nu een goede club mensen, maar er is altijd wel plaats voor iemand die wat extra's kan bieden. Bij voorkeur een dame uit de wat linksere hoek vult Gerrit aan. De groep is al een tijdje bij elkaar nu, daar moet de persoon dus wel bij passen.

We sluiten de avond af waarbij ik Gerrit vraag of hij nog wat kwijt wil aan het eind van dit interview? 'Kom ook luisteren en meepraten' is zijn reactie. Je hebt als bezoeker echt de gelegenheid om mee te praten vanuit de zaal. Het onderwerp wordt altijd van verschillende kanten belicht benadrukt Gerrit nog maar eens. Iedereen wordt de gelegenheid geboden om zijn of haar standpunt nader toe te lichten.

De Alphense Talkshow wordt altijd gehouden op de eerste zaterdag van de maand in Parkvilla. De show is van 16.00 - 17.30 uur. De inloop in Parkvilla is vanaf 15.30 uur. Na de show is er uitgebreid de gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje. De toegang is en blijft gratis.

Ik bedank Gerrit voor zijn tijd en wens hem en zijn team succes met en bij De Alphense Talkshow!

Korsjan Punt |

Meer berichten