Foto: Helga Boudestein

Veilig en leefbaar centrum? Kom op!

Column door Ria de Groot

Recentelijk werd ik geïnterviewd door een jonge journaliste, die bezig is met een groot project over 'cameratoezicht in Nederland'. Het was haar opgevallen dat er in het centrum van Boskoop al vrij vroeg cameratoezicht is ingezet (in 2007), maar dat diezelfde camera's tien jaar later, namens de burgemeester, weer zijn verwijderd. Die beslissing kon zij niet plaatsen. Er leek een groot draagvlak te bestaan om cameratoezicht in te zetten, waarom ze dan weer weghalen, zo vroeg zij zich af. Ik heb de geschiedenis inzake het cameratoezicht in ons centrum én de beweegredenen van de burgemeester zoveel mogelijk kunnen toelichten.

Door het interview kwam bij mij weer herinneringen boven. Aan de informatieavonden waar, in aanwezigheid van burgemeester en politiechef, verontruste bewoners en winkeliers van het centrumgebied hun verhaal deden, in een wanhopige poging de burgemeester te overtuigen van de noodzaak van cameratoezicht. Aan: hoe onze 'burgermoeder' niet tot andere gedachten was te brengen over haar genomen besluit. Aan: hoe zij verwees naar de 'cijfers', die een daling in criminaliteit lieten zien. Hoe er was vastgesteld dat er minder meldingen en aangiften werden gedaan door de centrumbewoners en -winkeliers. Samengevat: Boskoops centrum werd veilig bevonden. Navrant detail: de camera's werkten niet en werden nauwelijks uitgelezen.

Tijdens het interview begon ik mij af te vragen hoe het gesteld is met de veiligheid en leefbaarheid in ons centrum op dit moment. De gemeentelijke camera's zijn verdwenen, die hangen in de Julianastraat in het centrum van oud-Alphen, werken daar wél en worden op reguliere basis uitgelezen. Of de overlast daar is afgenomen, weet ik niet. In Boskoop hebben de winkeliers preventieve maatregelen genomen en camera's aangebracht aan hun pand. Voor de handhaving van de veiligheid zijn we verder afhankelijk van de inzet van de Boa's, de wijkagenten en - bij extreme gevallen - de politieauto, met blauw zwaailicht. En intussen moeten we er vooral alert op blijven dat ons zo knusse centrum niet aan het verloederen raakt, dat het lééfbaar blijft, nu er steeds meer arbeidsmigranten in pandjes en panden worden gehuisvest. Met als gevolg: overlast en geluidshinder in de avond- en nachtelijke uren. Voor de oorspronkelijke bewoners wordt het er zo beslist niet leuker op.

De gemeente heeft – onder het mom van 'vestiging van een hotel' - een vergunning verleend aan een bedrijf in 'job hosting' om in het voormalig pand van De Landbouw een hotel te vestigen. Als ik naar het uiterlijk van het bewuste pand kijk, roept dat de nodige vraagtekens op. Zwart geblindeerde ramen en een gesloten deur! Is of wordt het werkelijk een hotel? Is de gemeente nu zo naïef om een vergunning 'op basis van horeca' te verlenen, als alle tekenen erop wijzen dat het gebouw dienst zal doen als huisvesting voor – wederom – arbeidsmigranten?

Ik weet het, ik mag niet stigmatiseren, maar ik schroom niet om 'het beestje bij de naam te noemen'. Er zijn al problemen genoeg! De balans raakt een beetje zoek op deze manier. In het gemeentelijk rapport 'Belevingspeiling 2018' lees ik dat er in Boskoop 10% sociale overlast is, één procentje meer dan in de gehele gemeente en dat men zich redelijk veilig voelt in de eigen buurt. Ik hoop dat dit vooral voor de centrumbewoners geldt en blijft gelden. De Dorpsraad blijft de 'oren en ogen' open houden.

Meer berichten