Foto: Helga Boudestein

Boskoop groen?

Column door Ria de Groot

Vanwege een tijdelijke handicap was ik korte tijd slechts beperkt tot het gebruik van de 'benenwagen'. Omdat thuiszitten karakter-technisch gesproken voor mij geen optie is en het prachtige nazomerweer mij alleen maar uitnodigde om erop uit te trekken, besloot ik de wandelschoenen uit de kast te halen en 'eens te gaan wandelen'. Boskoop biedt hiertoe qua natuur voldoende mogelijkheden. Ik besloot dichtbij huis te beginnen en langzaamaan het af te leggen aantal kilometers uit te breiden. Vanuit de Snijdelwijk heb ik Boskoop van links naar rechts en van noord naar zuid doorkruist en de omgeving goed in mij opgenomen. Het eerst nog 'genieten', werd al gauw 'verbázen'.
Want wat is het slecht gesteld met het openbaar groen in ons dorp! Hier en daar is het tot een 'openbare wildernis' verworden. In sommige straten tiert het onkruid welig en overwoekert het de ooit zo zorgvuldige aangebrachte beplanting. En dat in ons sierteeltgebied! Van enig onderhoud is op sommige plekken nauwelijks iets te merken. De ooit zo strakke wallekanten bij openbare vijvers en rustieke slootjes zijn getransformeerd tot rommelige perken, vol met ondefinieerbaar groen. Met als gevolg: wég die eens zo open blik op het water! Herhaaldelijk komt het groen langs de stoeptegels omhoog. Dit alles geldt niet alleen voor de Snijdelwijk, het betreft héél Boskoop. Het centrum, de mooie lanen in Boskoop-oost, overal tref ik dezelfde 'groen-situatie' aan.

'Groene stad met Lef' is de merkwaardige titel van het coalitieakkoord. Nou, gróen is hij wel, onze 'stad'! Maar of het nu ook van 'lef' getuigt, als je als lokale overheid het onderhoud van het openbaar groen in je gemeente zo laat verwaarlozen? Ooit schreef ik in een van mijn columns over 'de Alphense Lijn': een document waarin de uitgangspunten voor de beheercapaciteit van de openbare ruimte in onze gemeente zijn vastgelegd en waarin de gehanteerde vorm van groenbeheer wordt beschreven. De gemeente streeft ernaar haar groenbeheer vanuit de in dit document vastgestelde normen uit te voeren. Ernaar streven is volgens mij iets geheel anders dan ook uitvoeren. 'Zeggen' en 'doen' is twee. En als er onrechtmatigheden te melden zijn? "Meld het ons", zegt de Gemeente. "Iedere melding wordt in behandeling genomen en wij zullen er alles aan doen, om tot een oplossing te komen." De mensen zijn het melden moe, of de gemeente zélf overziet het niet meer. Het kan zijn, dat de gemeente het onderhoud uiteindelijk nog uitvoert. Maar véél later dan gepland. Door de voortwoekering van al dat onkruid, zijn de werkzaamheden om alles op te ruimen ook tijdrovender en weerbarstiger. En intussen zitten we met de troep.


Als voorzitter van de Dorpsraad raad ik u tot slot aan: blijf het vooral melden: uw ongenoegen, uw klachten, het openbaar groen in ons dorp aangaande. U kunt ook reageren op onze site, dan zorgt de Dorpsraad ervoor dat uw melding bij de juiste personen binnen de gemeente terecht komt. Melden kan via www.dorpsraadboskoop.nl

Meer berichten