Gebiedsadviseurs Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam

door Steef van der Hoorn en Heleen Steens

Voor Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam zijn Steef van der Hoorn en Heleen Steens de gebiedsadviseurs. Steef (61) woont in Papenveer, is getrouwd en heeft drie kinderen. Heleen (56) woont in de Bollenstreek, is getrouwd en heeft twee dochters.

Regio - Steef was eerst werkzaam als groenopzichter. Van 2010 t/m 2013 werkte hij als gebiedsbeheerder in Ridderveld, Aarlanderveen en Zwammerdam. In 2014 werd hij fysieke gebiedsadviseur Boskoop Aarlanderveen Zwammerdam. Heleen werd toen sociale gebiedsadviseur voor dit gebied.

Het leuke aan deze functie vindt Steef de diversiteit en de contacten met inwoners. Heleen is van oorsprong verpleegkundige. Ze heeft verschillende banen gehad, van campingbaas in Frankrijk tot aan gemeentebestuurder. Heleen gelooft in de kracht van inwoners, zij hebben namelijk de kennis van hun gebied en woonomgeving. De informatie die inwoners hebben kunnen medewerkers van de gemeente goed gebruiken in hun werk.

Samen proberen Steef en Heleen te weten te komen wat er speelt in het gebied. Ze willen bereikbaar zijn voor collega's, inwoners en verenigingen. Daarnaast zijn ze veel aanwezig op bijeenkomsten en infoavonden. Als gebiedsadviseur halen Steef en Heleen de energie uit het samen met inwoners zoeken naar de oplossing voor hun vraagstuk. Inwoners zien hen als persoonlijke vraagbaak, het gezicht van de gemeente. "Als inwoners in beweging komen, gaan wij ze helpen."

Steef en Heleen vinden het belangrijk dat zij goed vindbaar zijn. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als buiten de gemeentelijke organisatie. "Wij doen nooit zaken alleen, altijd samen met..." Op dit moment zijn zij met allerlei vraagstukken bezig. Zoals huisvesting, verkeer, veiligheid, verbetering leefomgeving en jeugd.

Steef vindt het nog steeds de uitdaging om de basisvoorzieningen in de openbare ruimte op orde te krijgen. Als je dit voor elkaar hebt, kan je ook duidelijk zijn naar de inwoner. Voor de rest liggen het initiatief en de mogelijkheden in de wijk zelf. Dan kunnen de gebiedsadviseurs helpen met maatwerk. Als er iets gaande is, gaan zij het liefste er naar toe om kijken wat er speelt. Op termijn gaat het werk dan makkelijker en efficiënter.

Meer berichten