Momenteel wordt de dijk, waaraan en waarachter de Contactweide is gelegen, versterkt. De grotere dieren moesten tijdelijk overgeplaatst worden naar nabij gelegen kinderboerderijen.
Momenteel wordt de dijk, waaraan en waarachter de Contactweide is gelegen, versterkt. De grotere dieren moesten tijdelijk overgeplaatst worden naar nabij gelegen kinderboerderijen. (Foto: )

Inzet voor behoud van Contactweide

van de dorpsraad

Het voortbestaan van kinderboerderij De Contactweide hangt aan een zijden draadje. Het gaat niet goed met deze unieke plek aan de rand van de Snijdelwijk. Momenteel wordt de dijk, waaraan en waarachter de boerderij is gelegen, versterkt. Die werkzaamheden brengen met zich mee dat de grotere dieren tijdelijk overgeplaatst moesten worden naar nabij gelegen kinderboerderijen. Dat gold niet voor ezel Sjakie, die is recentelijk overleden.

Boskoop - Een aantal kleine dieren is op het terrein gebleven, zoals konijnen, eenden, zwanen en vogels in de volières. Maar niet alleen de dijkaanpassingen zijn de oorzaak voor het 'lage pitje' waarop de kinderboerderij momenteel draait.


Het aantal vrijwilligers is sterk teruggelopen; het blijft moeilijk om de juiste mensen te vinden die kunnen beschikken over voldoende tijd, de noodzakelijke kennis en ervaring om werkzaam te zijn met en voor de dieren. Door het beperkte aanbod van vrijwilligers zijn de openingstijden teruggebracht. Voor een gesloten poort staan met kind of kleinkind heeft een tanende belangstelling tot gevolg.

Het contract met de huidige beheerder is niet verlengd. Zo heeft het bestuur van de stichting Alphense Kinderboerderijen, waaronder de Contactweide valt, besloten. 


Waarde voor samenleving

De Dorpsraad en het bestuur van de kinderboerderijen hebben overleg gehad over de situatie. Men blijft de mening toegedaan, dat de Boskopers waarde hechten aan de kinderboerderij. Bovendien acht de Dorpsraad samenwerking tussen belanghebbenden, zoals het onderwijs en de kinderboerderijen van groot belang.
Dit moet gestimuleerd worden. En daartoe zijn voldoende mogelijkheden, zo oppert Ria de Groot, de voorzitter van de Dorpsraad.


Educatie

Eerder dit jaar zijn er besprekingen geweest met de directie van de brede school De Zevensprong en de Dorpsraad. Aan plannen om een koppeling van educatie en verzorging van de dieren, op het terrein van de Contactweide wordt reeds gewerkt. De bedoeling hierbij is om alle basisscholen in Boskoop hierin te betrekken. Het schoolbestuur reageerde zeer enthousiast op deze plannen en werkt deze momenteel uit.

Het vertrouwen blijft, dat er straks mensen zich zullen melden als vrijwilliger.


Onderzoek

De gemeente Alphen is, in opdracht van de gemeenteraad, een onderzoek gestart naar een duurzame toekomstvisie voor de drie kinderboerderijen binnen de Stichting. Onderzocht zal worden hoe de organisatie van de kinderboerderijen toekomstbestendiger kan worden.

Met als uiteindelijke doel: een sociale onderneming met aandacht voor verschillende behoeften en een breed aanbod voor spelen, leren, ontmoeten, recreëren en participatie.

Toekomstvisie

Recentelijk is met een aantal betrokken organisaties, waaronder de Dorpsraad, uitgebreid gesproken om een specifiek plan van aanpak te realiseren voor de Contactweide en dit plan in de toekomstvisie van de drie kinderboerderijen van de Stichting op te nemen.

Oproep: word vrijwilliger

De Dorpsraad doet een oproep, vooral aan de 'buren' van de Contactweide, de bewoners van de naburige flats. De Contactweide staat nagenoeg in uw 'achtertuin'. Vele handen maken licht werk. Info: www.dorpsraadboskoop.nl en dorpsraadboskoop@gmail.com

Meer berichten