Foto: Helga Boudestein

Waar staan we in 2022...

Column door Ria de Groot

"Doe het zelf. En samen," zegt wethouder Gert Jan Schotanus in het, in een oplage van 10.000 verschenen, magazine 'Doen!'. Het staat allemaal zo simpel beschreven in dit bonte promotieblad van en voor de gemeente Alphen. "Een 'klein' begin kan leiden tot een 'groot' resultaat." Het gaat hierbij vooral om het aansporen tot participeren; het 'samen doen' en zo bij te dragen aan een prettige leefomgeving. "Participatie ligt hier gewoon op straat", schrijft de wethouder. "Niet nadenken, maar doen!"


Van dit soort, als inspirerend bedoelde, oproepen gaan bij mij de haren rechtop staan. Het klinkt goed, maar leidt het uiteindelijk tot resultaat? Vanuit de overheid wordt er steeds meer nadruk op gelegd dat we leven in een participatiemaatschappij. Dat we het sámen moeten doen. Initiatieven én inzet vanuit de gemeenschap worden alleen maar toegejuicht. Tja, daar past een dergelijke oproep in een promotioneel magazine van de gemeente natuurlijk uitstekend in.


De onderwerpen in het blad variëren van de 'bloemetjes en de bijtjes', de diverse kunstobjecten in de gemeente en, vooral, hoe we allemaal zo fijn samen kunnen 'socialiseren'. De blije wijken en gezellige buurten worden bloemrijk beschreven. Alles, om ons te blijven inspireren om het met elkaar góéd te doen! Vóór elkaar, mét elkaar. ''Zet gewoon de eerste stap." De wethouder weet zich gesteund door de gebiedsadviseurs. Zij vormen de verbinding tussen bewoners en gemeente. In het uitvoeringsprogramma 2018-2022 komt het onderwerp 'participeren' ruim aan bod.


'Waar staan we in 2022?' is de vraagstelling. In het hoofdstuk 'Bestuur en Democratie' wordt gesproken over het 'Democratisch akkoord'. Het van buiten naar binnen werken. Inwoners en organisaties worden genoemd als 'opdrachtgevers aan de gemeente'. Maatschappelijke democratie én democratie in het gemeentehuis. Over vier jaar zou een ontwikkeld gebiedsgericht werken zijn gerealiseerd. Waarbij o.a. de beoogde wijkplannen zijn uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende doelen bereikt. De communicatie in en met de dorpen en wijken verbeterd zou zijn. Begrippen als, Democratic Challenge en uitvoeringsplannen met SMART-resultaten, zouden de kers op de democratische taart moeten vormen.


De Dorpsraad blijft dicht bij huis en wil zich richten en inzetten op en voor Boskoop. Niet té ver vooruitkijken en doen. Niet de blik op oneindig, maar op de realiteit. Een fijn, leefbaar en levendig dorp. Waarin we mét elkaar de toekomst aangaan! U mag en kunt bij de Dorpsraad ook democratisch meedenken. Laat het mij weten, via www.dorpsraadboskoop.nl, of u mee doet!


Ria de Groot
Voorzitter Dorpsraad Boskoop

Meer berichten