Foto: Helga Boudestein

'Brug open... Motor uit'

Column door Ria de Groot


Deze tekst is overduidelijk. We kennen hem allemaal. Hij staat op bordjes aan beide zijden naast de hefbrug. Het verzoek spreekt voor zich. Wacht u voor de geopende brug? Zet dan de motor van uw voertuig uit. Kan toch niet zo moeilijk zijn, lijkt mij. Jammer is het, dat er door de weggebruikers nauwelijks gehoor aan wordt gegeven. Ik erger me groen en geel als ik, als fietser of voetganger, sta te wachten voor de geopende brug, met de ronkende motoren, naast en achter me.


Het verbaast mij in hoge mate dat er, zowel aan de westzijde als aan de oostkant, slechts één bescheiden bordje met een dergelijk verzoek is geplaatst. De Zijde loopt vol bij een geopende brug en is soms over de gehele lengte gevuld met stilstaand verkeer. Met een dieptepunt tijdens de spits.


Aan de oostkant, aan het Reijerskoop, geldt hetzelfde. Slechts één bordje vlak bij de brug en niet eerder een melding: 'Brug open, motor uit'. Ook daar vergaan de bewoners van benzinedampen en geluidsoverlast tijdens een geopende brug. De bordjes zijn bescheiden opgesteld, onopvallend bijna, met een tekst in kleine letters, slechts leesbaar op enkele meters vóór de brug. 'Brug open, motor uit'.


Een oplossing voor het verkeersprobleem is op korte termijn niet voorhanden. En de verkeersstromen dwars door ons dorp zullen eerder toenemen dan afnemen. De brug zal onverminderd vele malen omhoog gaan, de slagbomen sluiten. De welwillendheid om de motor uit te schakelen bij een geopende brug is niet groot onder de weggebruikers. Een vanzelfsprekendheid is er al helemaal niet. De weggebruikers zouden er in een veel eerder stadium op gewezen moeten worden. 'Brug open, motor uit'. Aan de Zijde, desnoods al vanaf de rotonde bij de Boezemlaan. En aan het Reijerskoop al vanaf het Zuidwijk. Borden in een groter formaat, fel verlicht, met de tekst in een opvallend lettertype. Moet toch te realiseren en uitvoerbaar zijn. Het zou al zoveel uitmaken voor de bewoners daar. Brug open? Dan gewoon: motor uit! En daardoor minder geluidsoverlast en minder CO2 uitstoot!

Laten we een ludieke actie op touw zetten. Tijdens de spits met een paar mensen langs de wachtende auto's en motoren lopen en er even op attenderen: 'Brug open? Motor uit! Kleine moeite, groot gebaar. Doet u mee?


Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop

Meer berichten