Dorpsraad niet tegen aanleg Verlengde Bentwoudlaan

Keer op keer wordt er bij de Dorpsraad Boskoop op aangedrongen om een standpunt in te nemen over de aanleg van de z.g. 'Verlengde Bentwoudlaan'. De Dorpsraad heeft dat steeds geweigerd, omdat de deskundigen elkaar tegenspreken op het punt van de invloed op het lokaal verkeer.

Boskoop - Jacques Booij, secretaris Dorpsraad Boskoop: "Wij kunnen ons overigens, als leken, niet voorstellen, dat de aanleg de verkeersdrukte op de Zijde zou vergroten. Het verkeer gaat vanaf de A12 via de Moordrecht-boog naar de Vredenburchlaan in Waddinxveen en komt vervolgens via de Bentwoudlaan en de Verlengde Bentwoudlaan uit op het ITC-terrein (en mogelijk een doortrekking naar de N11)."

"De Dorpsraad voelt zich niet betrokken bij de, soms luidruchtige, organisaties, die uit een oogpunt van mogelijk natuurverlies tegen de aanleg zijn. Zij eisen de volle aandacht op, wat een vertekend beeld oplevert van de totale publieke opinie. Het gaat hen niet primair om het oplossen van het knellende verkeersprobleem, maar in de eerste plaats om natuurbehoud. Dat is op zich respectvol, al zijn er gradaties in natuurwaarden. De Verlengde Bentwoudlaan gaat grotendeels door landbouwgebied en doorsnijdt aan de zijkant het in ontwikkeling zijnde Bentwoud. De mensen aan de Zijde moeten ook normaal kunnen ademen."

Meer berichten