Definitieve Dorpsvisie Benthuizen

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft naar aanleiding van de enquête en de goed bezochte bewonersavond de definitieve Dorpsvisie aan het college aangeboden. Tevens heeft het overleg schriftelijk haar mening gegeven op de concept Gebiedsvisie.

De belangrijkste punten die aandacht verdienen zijn het tekort aan starters- en ouderenwoningen en het geheel ontbreken van zorgwoningen. Ook moeten er oplossingen te komen voor de levensgevaarlijke situatie op de Bentwoudlaan en de overige verkeerssituaties en -problematiek in en om het dorp. Verder is het Dorpsoverleg van mening dat het hebben van een Dorpshuis belangrijk is voor het dorp, net als voorzieningen voor jongeren. Beide stukken zijn te lezen op www.dorpsoverlegbenthuizen.nl.

Meer berichten