Hebben de nieuwe coalities de nipte meerderheden en nieuwe feiten gewogen?
Hebben de nieuwe coalities de nipte meerderheden en nieuwe feiten gewogen? (Foto: Provincie Zuid-Holland)

Deskundige burgers denken mee

Robert Hagendoorn namens de denktank.

Goed geïnformeerde inwoners uit de regio lezen de stukken van de Provincie beter dan gedeputeerde en ambtenaren dachten.


Deze inwoners informeerden Provinciale Staten dat de oostelijke randweg in Boskoop nauwelijks verkeer trekt – verspild belastinggeld - en dat de parallelstructuur A12 nauwelijks verkeer trekt. Dit is idem voor de de N207, deze wordt niet drukker (+13% volgens quick scan in 2013), maar juist minder druk (-10% volgens de recente tellingen van de Provincie). Dit is op grond van inmiddels bekende studies.
De aanleg van de zogenaamde Bodegraven-boog (N11-A12) levert een verkeersreductie van 25% op de N207 op en bij de N207 Zuid max. 5 % minder verkeer op de Zijde in Boskoop. Een Noordelijke verbindingsweg via een brug of aquaduct levert zelfs 50% op. De N209 door Hazerswoude-Dorp krijgt, zelfs volgens de laatste MER, al 17% meer verkeer van een N207 Zuid en daarnaast 20% meer uit de richting Zoetermeer. Ook informeerden de inwoners dat nog geen 500 meter weg in Waddinxveen-Zuid een veel efficiënter aansluiting biedt op de A12, A20 en N207 biedt dan de 7 km "Bentwoudlaan-snelweg".

Als laatste nog twee punten: de N455 is een rustige weg die het lokale verkeer tussen Waddinxveen en Boskoop moeiteloos aan kan. En het punt dat de onderbouwing van de door bestuurders genoemde hoge bedragen voor aquaduct Boskoop en tunnel in Hazerswoude-Dorp er niet is ("journalisten schrijven maar wat"). Deskundige burgers hebben die wel: ca 50% lager…


Gedeputeerde Vermeulen kwam in de Staten niet verder dan algemeenheden, de oppositie met steekhoudende argumenten en feiten uit Provinciale onderzoeken. Met een nipte meerderheid van twee stemmen viel het Provinciebesluit. D'66, een "groene partij", hield namelijk star vast aan een eenmaal ingenomen standpunt op basis van onjuiste aannamen.

Hebben de nieuwe coalities de nipte meerderheden en nieuwe feiten gewogen?

Vreemd genoeg niet. De coalitie in Groot-Alphen volgt slaafs een nipt provinciaal besluit, waaruit blijkt dat ook het CDA de burgers in Boskoop en Hazerswoude-Dorp letterlijk en figuurlijk laat stikken in de uitlaatgassen van de overvolle Zijde en N209 door Hazerswoude-Dorp, versterkt door een aan te leggen snelweg N207 Zuid.

De nieuwe coalitie in Waddinxveen, met kennelijk de VVD aan het roer, laat deze weg, die behalve uitlaatgassen en lawaai voor Waddinxveen geen verbetering oplevert, gewoon doorgaan. Er is geen burger die coalities nog nog gelooft die zeggen dat het geen A3 wordt met twee keer twee rijstroken. Hebben die nagedacht?

Er is meer kennis bij de burgers dan bij de politici en de ambtelijke organisatie. Volgend jaar zijn er verkiezingen, er is dus weinig voor nodig om het besluit van de Provincie terug te draaien, omdat er geen spa de grond ingaat voordat er een overzichtsstudie is gemaakt.

Dus nieuwe coalities: vervang die door de huidige kennis achterhaalde weg door ons alternatief.

Denktank

Onder de leden van verenigingen van omwonenden uit Waddinxveen, Boskoop, Hazerswoude en Bentwoud zijn voormalige topambtenaren, (vastgoed) ondernemers, agrariërs, een ervaren wegenontwerper (Rijkswaterstaat), verkeerskundige en bedrijfskundigen actief in een denktank.

Dit stuk is ingestuurd namens Denktankverenigingen uit Boskoop, Waddinxveen, Hazerswoude en Bentwoud. De leden hebben MER-en, verkeersonderzoeken, rapporten en kaarten bestudeerd en hun gezonde verstand gebruikt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden