Foto: Helga Boudestein

Het 'Eureka'…

Column door Ria de Groot

Dit is alweer de zeventigste maal dat ik u deel laat uitmaken van de activiteiten en inspanningen van de Dorpsraad via mijn, veertiendaagse, vaste column in deze krant.
Ooit gestart met de achterliggende bedoeling de Boskopers te informeren over activiteiten van de Dorpsraad. Een uitgelezen kans, omdat deze krant door veel Boskopers gelezen wordt. Een schuchter begin vormde mijn eerste column, geschreven in het jaar van onze oprichting in 2015. Er viel niet veel meer te melden over de Dorpsraad dan wie de bestuursleden waren en wat onze intentie was. "Boskoopse belangen behartigen", "eigen identiteit bewaren", "een centrale plaats in Boskoop veroveren", "de ogen en oren van de Boskopers zijn". Het waren oprechte uitspraken van een groep enthousiaste en betrokken mensen.

Anno 2018 kan ik u zeggen: 'De Dorpsraad functioneert en boekt resultaat!' Als ik terugkijk op wat de Dorpsraad in de drie jaar zoal bereikt heeft, kan ik tevreden zijn. We hébben onze plaats in de Boskoopse samenleving veroverd. En nu we sinds kort onze eigen vergaderruimte hebben, in de BC-straat, midden in het hart van het dorp, bevinden we ons ook letterlijk 'midden in die samenleving'. Maar borstklopperij over wat we bereikt hebben is mij vreemd. Liever houd ik me bezig met de actuele zaken. Er zijn veel onderwerpen waarmee de Dorpsraad zich momenteel bezighoudt.

De ontwikkelingen in en rond het voormalig Gemeentehuis, het traag verlopende proces rond de Watertoren, de toestand van ons centrum, het onzekere voortbestaan van de kinderboerderij. Maar de koploper is natuurlijk de verkeersproblematiek. Dat onderwerp houdt ons nu het meest bezig. De oplossing hiervoor ligt niet zo maar klaar, in een of ander laatje. Zou het recent veel gebruikte begrip 'verkeerscirculatieplan' hierin de sleutel kunnen zijn? Een soort 'ringweg' rond ons dorp?
Er wordt veel over gediscussieerd binnen de lokale en provinciale overheid. Er moet een alternatief worden geboden voor de verkeersafwikkeling. De Zijde wordt steeds meer belast en we hebben voorlopig geen tweede oeververbinding. De scheepvaart op de Gouwe neemt maar toe en de brug is langer open. Het blijft alle betrokkenen bezighouden. Een echte hersenkraker is het. Het leidt zelfs tot een heuse protestactie van de burgers.

Zal dat een oplossing dichterbij brengen? U kent de uitspraak: 'Eureka'. Het Griekse woord voor: 'ik heb het gevonden'. Misschien komen de wijze mannen en vrouwen van onze Denktank tot een 'eureka'. Mijn verwachtingen van hen zijn hoog. Ik houd u op de hoogte, via mijn volgende columns in deze krant.

Meer berichten