De stank, de smog en het lawaai maakt een stad onleefbaar. Niet voor niets zijn het de grote steden die vieze auto's weren.
De stank, de smog en het lawaai maakt een stad onleefbaar. Niet voor niets zijn het de grote steden die vieze auto's weren. (Foto: )

Geld naar méér wegen voorkomt nog geen files

Infrastructuurprojecten hebben een lange doorlooptijd. Ze lossen het fileprobleem van nu niet op en al helemaal niet als een project aantoonbaar méér files veroorzaakt dan ze onder de vlag "robuuste infrastructuur" suggereert op te lossen - zonder aan te tonen hoe. Bovendien zijn er effectiever maatregelen tegen files. Studies tonen steeds weer aan dat een vorm van lokale tol of traject tol aanzienlijk beter files vermindert dan meer wegen.

Door Robert Hagendoorn, Vereniging Natuurbehoud Groenpoort

Steden groeien, maar kunnen alle auto's niet meer bergen. Colleges van grote steden willen niet meer auto's, maar beter Openbaar Vervoer. In Amsterdam ben je met OV of fiets sneller op je bestemming.


Gezondheidsrisico

Files op de weg en te weinig zitplaatsen in het OV in de spits zijn vervelend, maar in geld uitgedrukt kleinere problemen dan de effecten van auto's op het milieu en de volksgezondheid. Wie wat meer weet van ICT, weet dat de omstandigheden voor een "zelfrijdende auto" in en rond steden veel te ingewikkeld zijn. Op termijn bruikbaar onder eenvoudige omstandigheden als een snelweg, waar het aan capaciteitsvergroting voor vrachtvervoer kan bijdragen. Kortom, alleen investeren in infrastructuur als het een bestaand knelpunt wegneemt en beter is voor de volksgezondheid.


Wat-als scenario's

Wat je nu ziet is dat ambtenaren slechts aan één plan voor één scenario werken. Blijkt de werkelijkheid zich anders te ontwikkelen, dan richt het achterhaalde plan slechts een ravage aan in milieu en leefomgeving.
Politieke bestuurders zijn niet meer geworteld in onze dynamische samenleving. Vraag ambtenaren naar alternatieve scenario's en kies verstandig op basis van wat de werkelijkheid en bijdragen vanuit de bevolking laten zien. Niet voor een achterhaald plan waar ambtenaren vijftien jaar aan werkten. En geef het algemeen belang prioriteit boven dat van lobbyisten voor grote ondernemingen.


Na mij de zondvloed?

Ik ben babyboomer en ongewild medeschuldig aan de sterke bevolkingsgroei en aan de files in het verleden. Maar zie nu aan de gevolgen dat dit anders moet en kán. De jongeren, en gelukkig ook vele jongere ondernemers, zijn gelukkig niet blind voor de gevolgen van de "lineaire economie" van alleen maar opgebruiken van natuurlijke hulpbronnen onder het motto "na mij de zondvloed".
Voor WO II was een fiets al een rijk bezit. Nu kunnen de meeste mensen in ons kleine land zich een smartphone, een auto en een vliegvakantie permitteren. Maar moeder aarde kan het niet aan als de bevolking over de hele wereld dat ook kan.

Maar wat dan?

Bestuurders van Zuid-Holland en Groot-Alphen, stuur nu bij: geen A3 "Bentwoud(snelweg)laan" naar Amsterdam die de volksgezondheid schaadt en auto's sneller in de file bij Schiphol zet. De N455 is genoeg voor de westelijke ontsluiting van Boskoop als u de Zijde in Boskoop ontlast door een tweede oeververbinding ter hoogte van de Halve Raak. Hef volautomatisch tol op de N209 tussen Hoogeveen en Rijndijk: dat vermindert het verkeer door H-Dorp en financiert een tunnel. In Zuid-Noorwegen werkt dat vlekkeloos.

Meer berichten