Pim Boer heeft veel plannen voor de buurtbus. In de nieuwe folder, nu in de maak, komt ook informatie over uitstapjes in Boskoop.
Pim Boer heeft veel plannen voor de buurtbus. In de nieuwe folder, nu in de maak, komt ook informatie over uitstapjes in Boskoop. (Foto: Morvenna Goudkade)

'Ik heb veel plannen voor de buurtbus'

Als dertienjarige kwam hij in Boskoop wonen en hij is er niet meer weggegaan. Wel reisde hij jarenlang voor zijn werk door heel Europa, maar keerde altijd terug in het kwekersdorp. Pim Boer (76) is gefascineerd door de historie van Boskoop en wil bijdragen aan de toekomst van het 'unieke dorp'. Dit doet hij door zich vrijwillig in te zetten voor Boskoopse belangen: voor de kerk, voor de politiek en voor het maatschappelijk leven. Pim is bestuurslid bij Dorpsraad Boskoop en initiatiefnemer voor de buurtbus in Boskoop. Een half jaar na de start zijn er nog meer plannen voor de buurtbus. Zo gaat de bus ook bijdragen aan recreatie en toerisme.

Pim kwam op zijn dertiende vanuit Vinkeveen naar Boskoop, omdat zijn vader een slagerij over kon nemen. Zelf had hij geen ambitie voor het slagersvak, hij hield van talen en economie. Na de militaire dienstplicht, ging hij werken bij een accountantskantoor. Hij was al begonnen met de opleiding accountancy en studeerde in de avonduren verder.

Na zijn afstuderen kwam Pim in dienst bij een Amerikaanse onderneming. Hem werd gevraagd om overal in Europa nieuwe bedrijven op te zetten. "Dat was me op het lijf geschreven. Ik moest me daarvoor verdiepen in de economische situatie en ook mijn voorliefde voor talen kwam goed van pas."

Intussen had hij ook zijn vrouw ontmoet. De liefde bleek niet ver weg: Hanneke was zijn overbuurmeisje in Boskoop. Vorig jaar waren ze 50 jaar getrouwd. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Pim vond tijd om politiek actief te zijn, als fractieadviseur van het CDA in Boskoop adviseerde hij over begrotingszaken. Ook zette hij zich in voor zijn kerkgemeenschap.

Hij verdiepte zich in de geschiedenis van Boskoop en stond versteld. "Boskoop is zó uniek. De historie vind ik heel boeiend. Rond 1600 werd in Boskoop al internationaal handel gedreven."

Hij werkte tot zijn 70e bij het Amerikaanse bedrijf. Enkele jaren later kwam de Dorpsraad Boskoop op zijn pad. Vanaf het allereerste begin was hij zeer geïnteresseerd. "Grootschaligheid, daar heb ik moeite mee. Ik wil het unieke van Boskoop behouden. Ik vind het belangrijk dat de burgers meepraten."

Hij is sindsdien bestuurslid bij de Dorpsraad: penningmeester en coördinator openbare ruimte. Als zodanig ging Pim zich ook bezighouden met het buurtvervoer.

"Het heeft me altijd verbaasd dat Boskoop zo'n slechte oost-west verbinding heeft. Zeker als ouderen langer thuis moeten blijven wonen, is vervoer heel belangrijk."


In december ging de buurtbus Boskoop van start. Pim is initiatiefnemer en bestuurslid bij de Stichting Buurtvervoer Boskoop. Hij heeft veel nieuwe plannen met de buurtbus. "We gaan de bus ook toeristisch inzetten. Met de buurtbus moet je bij toeristische trekpleisters kunnen komen, zoals de VVV voor boottochten, Plantentuin Esveld, het Boomkwekerijmuseum en Sortimentstuin Harry van de Laar. We werken hierin samen met de bedrijven, ook met de Dorpskernwinkeliers."

Er zijn plannen om de buurtbus uit te breiden, naar Hazerswoude en naar Alphen. "Dan hebben we wel een extra bus nodig, maar we horen uit de plaatsen dat er belangstelling voor is. We willen ook meer aansluiting op andere buurtbussen, zodat je van buurtbus Reeuwijk kunt overstappen op buurtbus Boskoop. En we willen op zaterdag gaan rijden."

Meer berichten