Foto: Rien de Wit

4 en 5 mei

Bevrijdingsstoet door Boskoop

Een gedeelte van de Liberty Tour, dat afgelopen zaterdag uit Zwammerdam vertrok, deed op 5 mei ook Boskoop aan. Na het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Alphen aan den Rijn, trokken delen van de stoet ook naar andere kernen in de gemeente zoals Benthuizen, Hazerswoude en Boskoop, om daar bevrijdingsvuren aan te steken. Er was veel belangstelling in Boskoop voor de stoet van oude legervoertuigen.

Bevrijdingsvuur in Benthuizen

Op 5 mei vertrok in alle vroegte een groep kinderen uit Benthuizen richting Alphen voor de Liberty Tour. Samen met burgemeester Spies gingen ze naar het Burg. Visserplein om het bevrijdingsvuur te ontsteken. Het vuur werd doorgegeven aan kinderen van de verschillende kernen. Bij Liberty Tour voerden 15 voertuigen van de Oude Stomp en Mac Rijnland naar het Monument op de Algemene Begraafplaats in Benthuizen. Hierna werd het Wilhelmus geblazen door Aart van Waay en het vuur brandde de hele dag.

4 mei met gedichten

Op 4 mei werden ook in Benthuizen de oorlogsslachtoffers herdacht. Voorafgaande aan de 2 minuten stilte werd de Taptoe geblazen door Kees van der Linden. Na het Wilhelmus werden twee gedichten voorgelezen door leerlingen van de OBS Arnoldus van Os en De School met de Bijbel. Daarna werd door wethouder Leo Maat het woord gevoerd, hij legde samen met raadslid Hans van Kuijk een bloemstuk namens de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gedicht 4 mei

Niet kunnen doen wat je wilt, niet kunnen zeggen wat je wilt.
Macht, kracht en strijdlust.
3 dingen die in de oorlog heel erg belangrijk waren.
Angst om naar het kamp gestuurd te worden, die angst is niet te verwoorden.
Met verdriet hebben wij dit gedicht geschreven, en vol medeleven.
Wij kunnen ons niet voorstellen, dat sommige mensen deze dingen niet meer kunnen navertellen.

- Groep 7/8 van de Arnoldus van Os, voorgelezen door Nomi Gouweleeuw en Sebastiaan Balk.

Anna Verheul schreef dit gedicht en las het voor:

Stilte van verdriet

Heel veel mensen

Heel veel Joden

Duizenden doden

Duizenden tranen

Je kan een speld horen vallen

Verdriet

Doodse stilte

Ook al is er nu vrede

Diep in je hart

Borrelt een grauwe nevel

Van verdriet

Het missen

Gaat nooit meer over

Het haten van vijanden

Gaat nooit meer over

Iets nats

Glijdt over je wang

Nooit meer

Zie je ze terug

Stilte

Voor je geliefden

Terughalen

Het kan niet meer

Mooie gebeurtenissen

Het kan niet meer

Nooit meer opnieuw

Nu is er vrede

Daardoor komen

Familieleden niet meer terug

Maar blijdschap

Komt wel weer terug

Want

Er is vrede!

Vreugde en vrede

Nederland is vrij

De vlag wordt gehesen

Geen oorlog meer

Vreugde

En vrede

Meer berichten